2011

Výroční valná hromada se konala 27.1.2012

Výbor se scházel na svých schůzkách a řešil   potřeby a požadavky, které v průběhu roku vznikaly  pro zabezpečení chodu  organizace. Zástupci SDH se pravidelně účastnili čtvrtletních schůzek okrsku a  porad a školení pořádaných OSH.

 

21. ledna - proběhla VVH,  která byla mírně narušena zásahem na rybníku v Hoděčíně

 

19. února - jsme se  zúčastnili VVH okrsku v Domašíně, 4 členové a starosta obce

 

17. března - zasedání  VOR  Jan Hartman

 

26. března - v Trnově se  konalo Shromáždění delegátů okresu,  za naší organizaci Petr Dokulil, za okrsek  7 Jan Hartman

 

11. dubna - čtvrtletní schůze okrsku v Domašíně

 

22.-23. dubna - školení  vedoucích MP Bystré

 

9. května - soutěž  mládeže o pohár SDH Houdkovice /4/

 

14. května - okrsková  soutěž Domašín

 

27-29. května - Plamen  Přepychy

 

4. června - okresní kolo  dospělých Křovice /neúčast Lična/

 

18. června - velitelský  den JPO V Rychnov n/Kn, R.Škop

 

24. června - čtvrtletní  schůze okrsku Černíkovice

 

27. srpna - setkání zasl.  hasičů Přibyslav, Fr. Štěpánek (Pyrocar)

 

6. září - školení  vedoucích MP Opočno 

 

13. září - setkání zasl.  hasičů Nová Paka, Fr. Štěpánek (muzeum, pivovar)

 

26. září - čtvrtletní  schůze okrsku Libel

 

8. října - Plamen   Houdkovice

 

4. listopadu - porada  starostů SDH Častolovice, Jan Hartman

 

10. listopadu - zasedání  VOR Jan Hartman

 

13. listopadu - zkoušky  Hasič III  Libel /Škop, Zárybnický, Korábová/

 

19. listopadu - OORP   Opočno - Dokulil  /neúčast  Dytrtová/

 

28. listopadu - čtvrtletní schůze okrsku Lično

 

10. prosince - uzlovačka  MH Kvasiny

 

V loňském roce  dobře  pracovali mladí hasiči, kteří se zúčastnili několika soutěží. Zakoupili jsme pro jejich   nácviky štafetové hadice, šňůry, na doplnění výstroje trička a hlavně dva párty  stany. Soutěže probíhají za každého počasí, takže svoje uplatnění určitě  najdou. Veškeré financování je na nás, protože vláda rozhodla, že o dotace na  mládež lze požádat pouze pokud je vedeno podvojné účetnictví.

 

Vloni v březnu došlo na  plánovanou opravu nádrže u cisterny,  na které se už projevila léta a docházelo  k průniku vody. Výměnu a opravu provedla firma KOMET Pečky. Došlo ke zvětšení  kapacity  nové nádrže, protože se zrušila nádrž na pěnu, kterou jsme nevyužívali. Při opravě se zjistilo, že pomocný rám, na kterém je nástavba, je také nutné  opravit. Byl také vyměněn tlumič výfuku. Při cestě  do Peček (jelo se po ose)  došlo k poruše na přídavné převodovce takže to byla oprava navíc. Oprava trvala  cca. měsíc. Na nádrž je záruka 3 roky.

 

Také u Avie byla vloni  provedena oprava na brzdovém systému, kde docházelo k blokování zadní nápravy.

 

Stav členské základny k 31.12. 2011 je 104 členů. Z toho 69 mužů, 19 žen  a 16 dětí. K 31.12.2011 na vlastní žádost odešla Irena Tomasová. Nyní máme také  přístup do centrální evidence, takže lze kontrolovat počty a osobní karty členů  našeho sboru.

 

Jubilanti v roce 2012:

Jaroslav Votroubek - 60 let

Jan Voda - 60 let

Alois Šípek - 70 let

Josef Tomas - 60 let

Pavel Tomeš - 60 let

Ladislav Červený - 60 let

Milan Malý - 60 let

František Plašil - 90 let

Josef Štěpánek - 60 let

Dagmar Hušková - 50 let

Jan Hartman - 60 let

Josef Tomeš - 60 let

 

Předání ocenění za věrnost:

20 let

Dagmar Hušková

30 let

Marie Hartmanová

Milena Štěpánková

Václav Talavašek

Tomáš Vilímek

40 let

Josef Marek

Antonín Vilímek

František Jedlinský

Alois Šípek

50 let

Jaroslav Doležal

60 let

Josef Truhlář

Jaroslav Jehlička

Josef Falta

Josef Červinka

70 let

František Plašil

 

Stužka k Čestnému uznání OSH:

Petr Dokulil

Roman Škop

Josef Tomeš

Milan Dostál

Miroslav Padrián

Vlastimil Gründl

Václav Kopecký

 

Stužka k Čestnému uznání SH ČMS:

Josef Falta

Václav Stodůlka

Jan Hartman

František Štěpánek

Václav Talavašek