2012

Výroční valná hromada se konala 18.1.2013

Výbor se scházel na svých schůzkách a řešil   potřeby a požadavky, které v průběhu roku vznikaly  pro zabezpečení chodu  organizace. Zástupci SDH se pravidelně účastnili čtvrtletních schůzek okrsku a  porad a školení  pořádaných OSH. Naši zástupci se také zúčastňovali výročních  valných hromad v okrsku.


Byla prováděna  pravidelná údržba techniky,  kondiční jízdy a obě vozidla prošly technickou prohlídkou.


18. února - organizovali jsme tradiční  ostatkový průvod masek. Jako vždy jsme se ráno sešli v truhlárně firmy Triztal,   účast byla hojná a ráno vycházelo na trasu 40 masek za doprovodu "Valanky."   Na  trasu  Radostovice, Ostašovice, Lično se vyrazilo po osmé hodině audisbusem,  a končilo se v podvečerních hodinách. Polední občerstvení bylo zajištěno ve  vinárně a samozřejmě po cestě, tedy  hlavně ve formě nápojů, což se jako každý  rok odráží poměrně velkém "úhynu" masek. Jinak se tato akce vydařila.


12. května - proběhla  okrsková soutěž


25.-27. května - soutěž  mladých hasičů 


9. června - okresní kolo  soutěže dospělých


16. srpna - v Borohrádku  proběhlo setkání zasloužilých hasičů okresu, kterého se zúčastnil bratr  František Štěpánek. Navštívili místní  hasičskou zbrojnici, pražírnu kávy Frolík  a  z důvodu probíhající kontroly v podniku SECA, kde byla dojednána exkurze,  došlo ke změně programu a bylo navštíveno muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích.


25. srpna - v součinnosti  s obcí se na farské zahradě uskutečnila posvícenská zábava . Byl postaven stan i  podium a k poslechu i tanci hrála skupina Fantasy. Účast byla hojná  a zábava  probíhala do časných ranních hodin.


20. září - další setkání  zasloužilých hasičů, ale už na krajské úrovni, proběhlo v Otovicích, kde byla  prohlídka  podniku Veba a následně kláštera v Broumově.


V roce 2012  se také  podařilo zabezpečit objekt hasičské zbrojnice zabezpečovacím zařízením.


K 31.12.2012 ukončili členství  František Horký, Josef Vostřez  a z mladých hasičů Marek Hejna, Natálie Faltová,  Vojtěch Janský, Tomáš Moravec a Markéta Kaiserová. Přístup do centrální evidence  máme, takže lze kontrolovat počty a osobní karty členů našeho sboru.


Stav členské základny k 1.1.  2013 je 103 členů. Z toho 70 mužů, 19 žen a 14  dětí. Věkové rozložení:  nad 70  let - 13 členů, nad 60let - 14 členů, nad 50let - 21 členů, nad 40let - 10  členů, nad 30let - 16 členů, nad 20let - 14 členů a do 20let - 1 člen. K tomu je  již zmiňovaných 14 mladých hasičů.


Jubilanti v roce 2013:   

Miloslava Tomešová - 60 let

Marie Červená - 60 let

Jaroslav Štěpánek - 60 let

Zdeněk Malý - 60 let

Josef Falta - 80 let