2013

Výroční valná hromada se konala 17.1.2014

Výbor se scházel na svých schůzkách a víceméně  řešil věci, které časově nabíhaly. Také se naši zástupci zúčastňovali všech  schůzek a akcí v rámci našeho okrsku, tedy pravidelných čtvrtletních schůzek  výboru, rovněž tak i schůzí starostů vnitroorganizační rady, vedoucích mládeže a  dalších setkání pořádaných OSH Rychnov nad Kněžnou.

 

Loňský rok byl pro nás rokem jubilejním, a tak v  první polovině roku jsme se věnovali přípravě oslav 125. výročí založení sboru.  V tomto byla také zahrnuta výměna oken ve společenské místnosti a oken kuchyňky,  umývárny a sociálního zařízení. Vyměňovaly se také na vchodové dveře, což bylo  nanejvýš potřebné vzhledem k zajištění bezpečnosti. Na to navazovalo dokončení  zajištění celé budovy zbrojnice bezpečnostním zařízením na ochranu proti  násilnému vniknutí do objektu. Nyní jsou všechna okna, dveře a vrata chráněna  čidly a oprávněný vstup je možný pouze tomu, kdo má přidělen kód. Po výměně oken  bylo také nutné vymalovat všechny místnosti a zároveň i celou garáž.

 

18. května - se u nás na hřišti konala  okrsková soutěž, a přes počáteční nepřízeň počasí se vše podařilo zajistit.  Družstvo našich žen obsadilo 1. místo, a družstvo mužů 3. místo.

 

8. červnaden oslav 125. výročí založení  sboru. Celá akce se konala v areálu zbrojnice. Všechny přípravy probíhaly za  účasti obce, která zajistila a dopravila na místo stan a pódium pro účinkující.  Postavilo se zároveň i zázemí pro občerstvení, které jsme zajišťovali sami.  Vsadili jsme na osvědčená grilovaná kuřata, klobásy z udírny a výborný gulášek,  který nám připravil Jarda Kubec.

Po zahájení a slavnostních projevech vystoupili  žáci ličenské školy se svým pěkným programem a následně proběhlo vystoupení  dechové hudby "Opočenky". V průběhu dne byla k vidění vystavená naše hasičská  technika od nejstarší po nejnovější, ale i automobil CAS 15M2R ze Solnice,  zásahový automobil Mercedes z Albrechtic a záchranná výšková plošina z Auto  Škoda Kvasiny, ze které byla možnost se rozhlédnout z úctyhodné výšky 42 m. Po  celou dobu oslav bylo zajištěno občerstvení a ti, kteří vydrželi až do konce, si  mohli venku zazpívat při harmonice a vozembouchu, protože počasí nám opravdu  přálo, ačkoliv dny předtím a potom stále pršelo.

Jinde ovšem pršelo hodně a stále, opakoval se rok  2002, a opět byla řada měst a obcí zaplavena přívalovou vodou. Proto jsme se  rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc postiženým a do zapečetěných  pokladniček, které byly umístěny v areálu oslav bylo možné dobrovolně přispět.  Vybraly se téměř 3 tisíce, náš sbor přidal další 2 tisíce a částka 5 000 Kč byla  předána starostovi obce. Společně s další částkou od obce bylo toto zasláno do  obce Hořín u Mělníka, kam už jednou v povodňovém roce 2002 materiální i finanční  pomoc směřovala.

 

18. září - v Doudlebách nad Orlicí proběhlo  krajské setkání zasloužilých hasičů. Z našeho sboru se zúčastnil bratr František  Štěpánek. V programu byla mimo jiné prohlídka zámku v Doudlebách a prohlídka  nové budovy HZS v Rychnově nad Kněžnou.

 

21. září -  se v Domašíně uskutečnilo  rozšířené jednání výboru okrsku s posezením při harmonice.

 

Poslední čtvrtletí je vždy ve znamení přípravy  výročních valných hromad sborů i okrsku. Valné hromady SDH musí proběhnout do  konce ledna 2014. Znamená to mimo jiné zkontrolovat členskou základnu a vybrat  tedy i členské příspěvky na příští rok. Ve výboru SDH bylo rozhodnuto, že do  konce roku bylo ještě pro mladé hasiče nakoupeno 10ks pracovního oblečení PS II.

 

K 31.12.2013 se odhlásili Petra Martínková a z  mladých hasičů Vít Novák, Vojtěch Lihařík, Matyáš Resl.

 

Stav členské základny k 31.12. 2013 byl 108 členů.  Z toho 70 mužů, 20 žen a 18 dětí.

 

K 1.1.2014 přistoupili Aleš Padrián, Karel Joukl.

 

V roce 2014 budeme navštěvovat naše jubilanty a jsou to:

Miroslav Padrián - 60 let

Tomáš Vilímek - 50 let

Vlastimil Gründl - 60 let

Josef Truhlář - 80 let

Dana Pinková - 40 let

Jaroslav Jehlička - 80 let

Josef Červinka - 80 let

František Štěpánek - 90 let

Nicol Dostálová - 40 let

Martina Krystufová - 50 let

Marie Štěpánková - 85 let