2014

Výroční valná hromada se konala 24.1.2015

Výbor se scházel  na svých schůzkách a víceméně řešil potřeby apožadavky, které v průběhu roku vznikaly pro zabezpečení chodu organizace.

 

Naši zástupci se také zúčastňovali schůzek a akcí v rámci  našeho okrsku, tedy pravidelných čtvrtletních schůzek výboru, tak i schůzí starostů, vnitroorganizační rady, vedoucích mládeže a dalších,  pořádaných OSH Rychnov nad Kněžnou.

 

Protože rok 2015 je rokem volebním, je tedy  třeba na další období zvolit nový výbor, eventuelně pozměnit a rozšířit výbor, který pracoval v minulém  pětiletém volebním období. Nejedná se však  pouze ovolby SDH, ale i okrsků a OSH. Takže celý rok 2014 a obzvlášť konec roku se nesl ve znamení příprav, návrhů a možností zajištění nového volebního období. Nakonec jsme došli k určitému koncenzu a výsledek je dnes předkládán valné hromadě ke schválení.

 

9. únor -  proběhl tradiční ostatkový průvod masek. Jako vždy jsme se sešli v truhlárně firmy Triztal a  tímto také chci poděkovat Vaškovi Talavaškovi za poskytnutý azyl. Účast ráno byla trochu sporadická, ale v průběhu dne se další masky připojovaly, takže to dopadlo vcelku dobře. Do kroku vyhrávala tradičně Valanka. Počasí sice nebylo zimní, což by umocnilo atmosféru ostatků, ale celá zima byla spíše příznivá pro naše kapsy, protože nebylo třeba tolik topit. Hlavně že nepršelo. Na  trasu Radostovice, Ostašovice, Lično se vyrazilo po osmé hodině audisbusem a končilo se jako vždy v podvečerních hodinách. Polední občerstvení, tedy oběd ,byl zajištěn ve vinárně.

Když se ohlédnu a zavzpomínám na maškarní průvody tak před patnácti a víííce lety, řekl bych, (a to myslím není jen můj pocit), že úroveň průvodu  a odpovědnost účastníků byla daleko dříve větší než nyní. Mění se ovšem všechno a ne vždy zrovna k lepšímu, ale doufejme, že tato tradice ještě nějaký ten rok vydrží. Děkuji tedy všem, kteří se na této tradiční akci podíleli.

 

Květen byl jako vždy ve znamení soutěží,  a to okrskové, která byla 17.5. v Třebešově a Okresní kolo hry Plamen 23.-25.5. v Ještěticích.

 

4.-5. července jsme se účastnili oslav, které byly v našem okrsku a to v Třebešově, kde oslavovali 130 let od založení sboru a následně 12. července v Libli, kde proběhly oslavy 115. výročí založení sboru.

 

14. srpna se uskutečnilo setkání nositelů titulu "Zasloužilý hasič" okresu  Rychnov nad Kněžnou v Olešnici  v Orlických horách, kterého se zúčastnil bratr František Štěpánek. Setkání bylo spojeno s návštěvou "japonské  zahrady" na polské straně Orlických hor. Po prohlídce následovalo posezení s obědem  se starostou Okresního sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou Antonínem Ulrichem a to v zařízení Čihalka v Olešnici v O.h.

 

13. září také proběhl tradiční "Třebešovský beránek", kterého se účastnili poprvé i naši hasiči.

 

19. září proběhlo ještě jedno setkání zasloužilých hasičů, tentokrát ale na krajské úrovni v Hradci Králové, kde byla zajištěna prohlídka "Hvězdárny" na Novém Hradci a následoval oběd v restauraci "U Švagerků", kde měli účastníci mimo jiné možnost pobesedovat s hejtmanem Královéhradeckého kraje.

 

19. září - zájezd do sklípku v Hustopečích. Odjezd byl naplánován napátek 19.září v 15 hodin  odpoledne autobusem firmy AUDIS, který řídil Petr Matějíček, řidič, který s námi již nějaký ten výlet zažil.  Cesta vesele ubíhala, protože už cestou jsme vylaďovali formu ze zásob, které byly nakoupeny na cestu tam i zpět. Do Hustopečí jsme dojeli na čas, tedy v 18hodin a po ubytování  se šlo do sklepa, kde nás přivítal Pavel Kazda - majitel. Kapacita sklepa je 40 osob, a i když byl tento zájezd avizován již v červnovém zpravodaji a tedy času bylo na přihlášení dost, počet zájemců se ustálil a tak po doplnění o "přespolní" nás bylo se řidičem 32. Někteří, a můžu říci že tentokrát jich bylo víc než posledně, vydrželi  za doprovodu harmoniky a vozembouchu až do půl čtvrté do rána, kdy nám akci násilně ukončila Helenka, žena majitele sklepa. Druhý den po snídani jsme odjeli do Mikulova, kde probíhal II. ročník "Festival sýrů" . Počasí bylo opravdu letní a myslím, že si tam každý našel to, co ho zajímalo, ať to byly sýry, klobásy, cimbálová kapela  a v neposlední řadě výborný burčák.  Škoda jen, že se  po "všelidovém hlasování" jelo tak  brzy domů, protože některé akce tam teprve začínaly.

 

V roce 2013 došlo k výměně oken  ve společenské místnosti,  a již se nedaly používat původní látkové zástěny, a tak v loni ke konci roku byly zakoupeny a nainstalovány  žaluzie, které je plně nahradily a i po stránce vzhledové je to určitě lepší.

 

Konec roku byl a  je vždy ve znamení přípravy výročních valných hromad sborů i okrsku.Valné hromady SDH musí proběhnout do konce ledna 2015. Znamená to i mimo jiné zkontrolovat členskou základnu a vybrat tedy i členské příspěvky na příští rok.

 

Jednou z posledních letošních akcí byla úprava osvětlení vánoční stromu, která se vskutku povedla a strom teď opravdu září vánočně. Tady patří dík Mírovi Jedlinskému a Aleši Padriánovi, kteří se tohoto zhostili na jedničku.

 

Ke konci roku 2014 na vlastní žádost  ukončili členství David Šesták a Jaroslav Jakl.

Stav členské základny k 31.12. 2014 je 110 členů. Z toho 70 mužů, 22 žen a 18 mladých hasičů.

 

Jubilanti pro rok 2015:

Ing. Pavel Kornherr - 60 let

Zdeněk Škop st. - 70 let

Jaroslav Vilímek - 80 let

Hana Dokulilová - 40 let

Jaroslav Doležal - 70 let

Zdeněk Šabata - 40 let

Marta Janečková - 50 let

František Jedlinský - 75 let

Jan Plašil - 60 let

 

Výroční  odznak 150 let českého dobrovolného hasičstva:

Milan Dostál 

Josef Tomeš

Miroslav Padrián

Miloslava Tomešová

Zdeněk Škop st.

 

Čestné uznání  OSH -  Miroslav Jedlinský

Čestné uznání  OSH - Tomáš Vilímek  st.

Medaile ZPP - Petr Dokulil

Medaile ZPP - Václav Kopecký

Medaile ZZ - Roman Škop

Čestné uznání  KSH - Václav Talavašek

Čestné uznání  KSH - Jan Hartman