2015

 Výroční valná hromada  se konala 15.1.2016
 

Výbor se scházel každé pondělí na svých schůzkách s různou účastí volených členů a  řešil potřeby a požadavky, které v průběhu roku  nabíhaly, což jsou víceméně práce ve zbrojnici při údržbě  a udržování techniky a materiálu. K tomu samozřejmě patří zabezpečení účasti  našich zástupců na  čtvrtletních schůzkách okrskového výboru, vnitro organizační rady OSH, školeních velitelů, strojníků, vedoucích mládeže a podobně.

 

Jako první v loňském roce probíhaly v lednu  a únoru  VVH  jednotlivých  sborů v okrsku,  kterých se účastnili naši zástupci, a také Valná hromada okrsku. Na všech těchto schůzích byly voleny nové výbory sborů i okrsku. Za náš sbor byli do výboru okrsku navrženi a zvoleni Jan Hartman, Roman Škop a Miroslav Jedlinský. Shromáždění delegátů SDH se uskutečnilo 28. března v Albrechticích.

 

Již v dubnu  začala příprava na soutěž a bylo třeba zakoupit a provést výměnu tepelného výměníku chlazení PS 12, aby byla zajištěna plná funkčnost a nedocházelo k přehřátí a poškození stroje. Zakoupili jsme také nové dopravní a útočné vedení. Samotná soutěž proběhla 16. května v Černíkovicích v rámci jejich jubilejního roku, kdy oslavovali 130.výročí založení sboru. 

 

16.5.2015 -  proběhla  v Černíkovicích  soutěž 7. okrsku. Za  krásného počasí v dobře připraveném areálu se na start postavilo 6 družstev mužů z Lična, Černíkovic, Třebešova, Lible, Domašína a  Byzhradce a  5 družstev  žen  z Lična, Černíkovic, Třebešova, Lible a Domašína. Z Třebešova se soutěže zúčastnilo také jedno družstvo dorostenců a protože byli jediní, soutěže se zúčastnili  v rámci kategorie mužů. Po nástupu proběhlo rozlosování startovních čísel a soutěž  byla v 9 hodin zahájena štafetami na 4x100 metrů. Naši si vedli velmi dobře a ve druhém rozběhu si v této disciplíně zajistili nejlepším časem 78 vt. 1. místo ze sedmi startujících družstev.  Po štafetách nastoupily na požární útok nejprve ženy a po dvou kolech si naše děvčata vybojovala pěkné 2. místo.  Poté následovaly požární útoky mužů a nastal lítý boj o nejlepší umístění. Naše družstvo bylo v prvním kole diskvalifikováno (přešlap na čáře výstřiku), a tak vše zbylo na druhý útok. Ten se ovšem povedl a čas 34 vteřin v součtu s časem ze štafety zajistil 1. místo celkově. Vítězné družstvo z okrskové soutěže postoupilo do okresního kola, které se konalo 6. června v Pohoří

FOTKY ze soutěže si můžete prohlédnout zde.

Celkové umístění:

Ženy:    1. Černíkovice

            2. Lično

            3. Libel

            4. Třebešov

            5. Byzhradec

Muži:    1. Lično

            2. Černíkovice

            3. Třebešov A-muži

            4. Třebešov B-dorost

            5. Libel

            6. Domašín

            7. Byzhradec

 

Počátkem července jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení sboru u našich bratrů hasičů v Černikovicích. Účastnili jsme se jak na slavnostní schůzi  i na  pochodu  a oslavách druhý den.

 

Na začátku srpna probíhal v Dobrušce velitelský den kterého se zúčastnili Karel Joukl a Zdeněk Škop mladší.

 

Dne 6.srpna se uskutečnilo  setkání nositelů titulu „ Zasloužilý hasič“ okresu Rychnov nad Kněžnou, kterého se zúčastnil bratr František Štěpánek. Toto bylo spojeno s návštěvou rozhledny ve Vrbici, poutního místa Homole a hradu Potštejn. Následovalo posezení včetně oběda v hotelu Slávie Potštejn.

Další toto setkání, ale už na krajské úrovni se uskutečnilo 8. října 2015 v kulturní národní památce Hospitál Kuks, kterou si účastníci prohlédli a po obědě v místě pobesedovali se zástupci KSH.

 

Začátkem září byla pro malé hasiče pořádána akce, a to splutí řeky Orlice z Kostelce nad Orlicí do Krňovic. Trasa byla rozložena do dvou dnů. První den byla trasa dlouhá 17 km (Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí), druhý den 14 km (Týniště nad Orlicí - Krňovice). Na tuto akci vyrazilo celkem 18 dětí pod dozorem 11 dospělých. K dispozici bylo 14 kanoí. 

Počasí účastníkům přálo, spokojenost byla veliká. Pro velký úspěch bychom chtěli akci opakovat, předběžně, pokud bude zájem a přát počasí, je stanoven termín na 11. a 12. června 2016. 

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii

 

Poslední víkend v listopadu a první v prosinci proběhlo ve Voděradech ve škole  školení strojníků a velitelů. Toto obyčejně probíhá v Bílých Poličanech s ubytováním, což podstatně navyšovalo náklady. Z našeho sboru se tohoto školení zúčastnili Karel Joukl, Zdeněk Škop ml., Roman Škop, Petr Dokulil, Miroslav Jedlinský a Aleš Zárybnický.

 

V letošním roce došlo  také dle nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 k přeregistraci SDH  z právní formy Občanské sdružení na Pobočný spolek. Název Hlavního spolku zůstává nezměněn na základě jeho dlouhodobého používání a organizační struktura SH ČMS  se nemění. Stanovy SH ČMS definují názvy nižších organizačních stupňů, to znamená, že nadále zůstáváme Sborem dobrovolných hasičů. Od platnosti nového zákoníku se tato přeregistrace rozběhla postupně po celé republice. K tomuto ale bylo nutné přidělit zbrojnici číslo popisné, aby bylo zřejmé, kde je sídlo SDH, a vyplnit několik tiskopisů s ověřenými podpisy. Na okres RK  přišla řada koncem roku a  bylo na to dost málo času cca. týden.  Spolu se starostou obce jsme vše zvládli včas, takže bych mu chtěl ještě za to poděkovat.

 

Konec roku byl a je vždy ve znamení přípravy výročních valných hromad sborů i okrsku.Valné hromady SDH musí proběhnout do konce ledna 2015. Znamená to i mimo jiné zkontrolovat členskou základnu a vybrat tedy i členské příspěvky na příští rok.

 

Jednou z posledních letošních akcí byla úprava  a doplnění osvětlení vánoční stromu a napouštění kluziště.

 

Ke konci roku 2015 na vlastní žádost  ukončila členství Lucie Požárová.

Stav členské základny k 31.12. 2015 je 115 členů. Z toho 78 mužů, 23 žen a 14 mladých hasičů.

 

Jubilanti pro rok 2016:

Jaroslav Tomas - 70let

Josef Marek - 75 let

Vladimír Hejna - 60 let

Miroslava Talavašková - 60 let

Josef Falta - 50 let

Václav Stodůlka - 75 let

Václav Talavašek - 60 let

Simona Korábová - 40 let

Josef Zaňka - 60 let