1900 - 1914

1900 - 1904

8. července 1900 cvičili hasiči z Lična v sousedních Černíkovicích na veřejném cvičení, každý účastník cvičení dostal odměnu 80 haléřů.

V roce 1901 nacvičili hasiči dvě divadelní představení. 14. dubna sehráli dvě aktovky Bludička a Velké panstvo, na vánoce dávali další divadlo. O 74,78 K byla obohacena hasičská pokladna na únorovém plese.  2. května 1901 byl přijat za člena a cvičitele Jindřich Stahl, nový učitel v Ličně, který před tím absolvoval v Praze hasičský kurs. Nový člen se uvedl zajímavou přednáškou na téma Účel českého hasiče. Sbor se zúčastnil 19. května téhož roku velké slavnosti v Doudlebách n. O., kde místní hasiči slavili 20 let trvání sboru.

V roce 1902 se rozrostl hasičský sbor v Ličně o Josefa Pokorného, nájemce dvora, a učitele Františka Pinkase. O rok později byl zvolen velitelem Josef Vašátko, jeho zástupcem Robert Adámek, pokladníkem František Šmída, zbrojmistrem Josef Červinka ml. a cvičitelem František Pinkas. Do Prahy na hasičský sjezd odjela delegace ve složení František Pinkas, Josef Vašátko a František Šmída.

18. ledna 1904 byl zvolen na výroční schůzi velitelem ličenského sboru Robert Adámek, jeho zástupcem František Kopecký, jednatelem František Guttner, pokladníkem František Šmída, zbrojmistrem Josef Červinka ml. V tomto roce byla zřízena hasičská knihovna, která měla v začátcích 49 svazků. Knihovníkem se stal František Pinkas.

 

1905 - 1909

Zajímavou činností pro členy hasičského sboru v roce 1905 bylo vítání biskupa, který přijel do Lična na biřmování. Všichni hasiči měli nové stejnokroje. V roce 1906 zvolili velitelem Františka Šmída, jeho zástupcem Ferdinanda Kopeckého, jednatelem Františka Guttnera, pokladníkem Josefa Vanického a zbrojmistrem Josefa Červinku ml. V roce 1908 nastala změna v knihovníkovi, po Františku Pinkasovi se jím stal František Kopecký ml.

Rok 1909 byl bohatý na divadelní činnost, jejíž výtěžek 161,66 K byl pro pokladnu vítaný. V březnu, dubnu, červnu a o vánocích se hrály hry Srážka vlaků, Němá z Poříčí, Julinčiny vdavky a Železná koruna. Čtyři divadelní premiéry v jednom roce v malé vesnici vzbuzují dnes skutečný obdiv nad vedlejší činností hasičů, kterou získávali finanční prostředky.

 

1910 - 1914

Bohatá divadelní činnost pokračovala i v roce 1910, kdy bylo hráno celkem pětkrát, hra Václav Hrobčický z Hrobčic byla pro velký úspěch opakována. Zajímavosti repertoáru hasičských ochotníků v Ličně bylo uvedení hry Karel Havlíček Borovský, která byla sehrána 19. listopadu 1910.

Ve výboru došlo opět ke změnám. Předsedou byl zvolen František Šmída, náčelníkem okrsku se stal Josef Tomášek, jeho náměstkem Ferdinand Kopecký. Ličenský okrsek měl sbory v Ličně, Velké Ledské, Ježkovicích a Uhřínovicích.

V roce 1911 se stal starostou sboru Josef Vanický. 20. listopadu téhož roku sehráli ličenští hasiči-ochotníci hru bratří Mrštíků Maryša s hubeným ziskem 4,52 K. Pro zajímavost ceny vstupného: I. místo v hledišti stálo 70 haléřů, II. místo 50 haléřů, k stání 30 haléřů.

Rok 1912 je zajímavý tím, že všichni funkcionáři zůstali ve svých funkcích z předchozího roku. O knihovnu se začal starat František Kopecký ml. Byl upsán jeden podíl za 100 K pro hasičskou pojišťovnu. V srpnu byli na hasičském kursu František Kopecký a Josef Tomášek. V roce 1914 byl velitelem Ferdinand Kopecký, zástupcem velitele Josef Jehlička, jednatelem František Kopecký ml., pokladníkem Jan Pinka, zbrojmistrem Josef Červinka ml. Několik dní před vypuknutím I. světové války se ličenští hasiči zúčastnili župního sjezdu, a to bylo v tomto roce, a vlastně až do roku 1918, vše.

Vlivem válečných událostí v Evropě, které rozpoutalo Rakousko-Uhersko, činnost hasičského sboru úplně ustala z toho důvodu, že všichni muži od 17 do 50 let museli narukovat, pohltily je válečné fronty v Evropě. Protože muži aktivního věku byli ve válce, musely se v některých obcích ustavit hasičské družiny nebo ženské hasičské odbory k ochraně majetku před požáry.