1948 - 1958

 

1948 - 1952

V roce 1948, měl sbor 30 činných členů a 66 přispívajících a naplánoval potřeby pro I. pětiletku. Zasahoval u dvou požárů - v Libli a v Ličně u Šípků. Původně plánovaná oslava šedesátiletého výročí trvání sboru se nekonala, šedesátiny oslavili hasiči 6. června 1948 v Pekle n. Zd., kde bylo veřejné cvičení a hasičská výstava.

Za účelem zkvalitnění činnosti bylo vysláno do kursu požárníka III. stupně sedm členů. Po dohodě s vedením obce byla hasičská knihovna sloučena s knihovnou obecní. V Radostovicích a Ostašovicích byly založeny samostatné hasičské sbory. Výbor se usnesl na všeobecné prohlídce komínů.

V roce 1950 jednali hasiči o účasti organizace na akci " Z" v obci pro její zvelebování, začínalo brigádnické hnutí. O rok později se sbor zúčastnil dvou okrskových cvičení a zúčastnil se korporativně oslav 1. máje v Kostelci n. Orl. Bylo rozhodnuto postavit sušák na hadice.

Složení výboru v roce 1952: předseda - Jan Plašil, místopředseda - Josef Štěpánek, organizační referent - František Kopecký, referent pro výcvik - Josef Štěpánek, jednatel a archivář - Bohumil Kašpar, pokladník - Josef Votroubek, kulturní a osvětový referent - Jaroslav Tomas, referent pro preventivní ochranu - František Plašil, referent dorostu - Josef Falta, referent pro odborné školení - Josef Štěpánek.

 

1953 - 1958

Začátkem roku 1953 byla přejmenována organizace Sbor dobrovolných hasičů na Československý svaz požární ochrany a to znamenalo, že z českého slovníku zmizelo slovo hasič a bylo nahrazeno slovem požárník. Na brigádách odpracovali požárníci v Ličně během roku 1953 410 hodin a na žňových hlídkách 240 hodin. Pětkrát se konalo cvičení, jednou byl cvičný poplach. V pokladně bylo začátkem roku 1953   24.319,70 Kčs, peněžní reformou se tato částka snížila na jednu pětinu. Po vydáních během roku zbylo v pokladně k 31. prosinci 1953   137,30 Kčs.

Požárnické družstvo v  sestavě Josef Štěpánek, Josef Červinka, Vlastimil Kopecký, Jaroslav Kubec, Josef  Truhlář, Josef Šesták, Václav Talavašek, Josef Votroubek, František Kopecký a František Dostál bylo přihlášeno v roce 1954 do celostátní soutěže ÚV Československého svazu požární ochrany. Byla to první účast v této soutěži, po ní následovaly další. Příprava na soutěž byla náročná, družstvo absolvovalo celkem 24 cvičení. Zásahy u požáru byly v onom roce tři a všechny úspěšné, moc pomohla tvrdá příprava. Zlepšila se brigádnická aktivita, požárníci z Lična odpracovali v roce 1954  1335 hodin!

1. místo Ličenských na okrskovém cvičení v Černíkovicích v roce 1955 bylo zaslouženou odměnou za poctivou přípravu, rovněž tak 6. místo v okresním kole v Kostelci n. Orl. Odměna byla 10 přileb ruského vzoru. Protipožární školení zemědělců provedli členové Štěpánek a Kopecký.

Počet činných členů v roce 1956 stoupl na 43. V závazku na rok 1956 se požárníci zavázali přihlásit jedno družstvo do celostátní soutěže, jednou za 14 dnů provést praktické nebo teoretické cvičení, uspořádat pro zemědělce školení preventivní ochrany také pomocí odborných filmů, na brigádách odpracovat 1.000 hodin a zajistit aspoň osmdesátiprocentní účast na členských schůzích sboru.

Družstvo mužů se zúčastnilo okresní soutěže ve Slatině n. Zd., kde zvítězilo v silné konkurenci, první místo udržel ličenský sbor též v meziokresní soutěži v Žamberku. Za tyto úspěchy byli ličenští požárníci odměněni vyšším orgánem výletem na Sněžku, kde se zúčastnili spolu s dalšími 18 sbory z Čech praktického cvičení. Úkol zněl: dopravit vodu do výše 1.603 metrů. Ličenským byl svěřen ten nejčestnější úkol - dostříknout na vrchol Sněžky. Celá akce byla velice pozoruhodná, všichni účastníci si získali respekt u místních obyvatel, kteří věděli, že o totéž se pokoušeli ve válce Němci, ale nepodařilo se jim to. Voda na Sněžku se dostala řetězem vesměs přenosných stříkaček PS 8. Protože tento typ stříkačky byl vysoce výkonný, rozhodl výbor sboru o její koupi v příštím roce. Soutěžní činnosti se dařilo též v roce 1957 díky častému tréninku, cvičení bylo celkem 35! Sbor opět vybojoval prvenství na okrskovém kole v Třebešově i v okresním kole, které bylo uspořádáno v Rychnově n. Kn.

Sbor měl v roce 1958 nového předsedu, stal se jím Miroslav Padrián. Ve výboru pracovali dále Josef Štěpánek, Josef Falta, Jan Krystuf, František Kopecký, František Votroubek ml., Bohumil Kašpar, Josef Votroubek, František Plašil. V usnesení z výroční schůze bylo šest úkolů: dostavět sušák na hadice, pravidelně dvakrát měsíčně pořádat cvičení, proškolit více strojníků, provádět ve větším rozsahu prevenci, rozšířit členskou základnu, každý člen odpracuje 20 hodin zdarma. Soutěžní družstvo předvedlo v Rychnově n. Kn. ukázkové cvičení na hořící zámek s perfektním provedením. 70 let trvání  sboru oslavili ličenští požárníci ve Velké Čermné, kde se utkali s vojenským požárním útvarem, nad kterým s převahou zvítězili. V tomto roce byly pořádány pouze okrskové a okresní soutěže.