1959 - Nejlepší v republice

Fotografie vítězného  ličenského družstva z Bratislavy                                   

Výsledky ličenských požárníků v padesátých letech, jejich celková činnost, aktivita a vážný zájem o práci v požárním sboru mohly být vzorem pro ostatní sbory v okrese Rychnov n. Kn. V Ličně vybudovali v oněch letech velmi dobrou požární organizaci, partu nadšených a ambiciózních požárníků. Soutěžní ličenské družstvo s příznivým věkovým průměrem 31,7 roku sbíralo v soutěžích zkušenosti, učilo se z chyb a neustále se ve výcviku zdokonalovalo. Někteří členové se dobře znali s kosteleckými požárníky, kteří se několikrát pokoušeli zvítězit v celostátní soutěži, od nich získávali poznatky, které uplatňovali při nácviku.

Rok 1959 byl vyvrcholením oné úspěšné éry a zastihl soutěžní družstvo v dobré pohodě a formě. Ličenští požárníci vyhráli nejdříve okrskové kolo v Třebešově, potom 21. června okresní soutěž ve Velké Čermné a 5. července v Hradci Králové v krajském kole v konkurenci 17 družstev rovněž zvítězili. Jako krajští přeborníci měli právo reprezentovat Východočeský kraj na celostátní soutěži v Bratislavě, která se konala na stadiónu Slovanu Bratislava ve dnech 24. - 26. července 1959.

Desetičlenné požárnické družstvo z Lična odcestovalo vozem Praga RN kosteleckého sboru ve večerních hodinách 22. července 1959 nejdříve do Hradce Králové; odtud kolem půlnoci s kolonou soutěžících družstev východočeského kraje vyjelo na trasu Hradec Králové - Bratislava. Jelo se celou noc a ještě druhý den, krátké zastávky ve Svitavách, Brně a v Břeclavi někteří požárníci ani neregistrovali. V 15 hodin 23. července se požárnická autokolona přiblížila k Bratislavě, na hranicích hlavního města SSR ji přivítal náměstek primátora. Ubytování ve stanech připomínalo každému vojenská léta a dodalo bojovnou náladu. Čtvrtek 23. července byl volným dnem, ale zase ne tak úplně, na jednom ze hřišť se tvrdě trénovalo. Večer musel být každý v táboře, žádné vycházky se nepovolovaly, a spát šli všichni s rozechvěním, ale též s odhodláním, že zítra udělají všechno pro to, aby nezklamali.

V pátek ráno 24. července 1959 bylo na stadiónu Slovanu Bratislava velmi rušno. Do Bratislavy přijelo soutěžit nejen 23 družstev dobrovolných požárních sborů, ale též závodní sbory, požárníci z povolání, vojenské požární útvary a ženská družstva. Na programu prvního dne byl požární útok.

Ve zkratce vzpomínky členů na den soutěže. František Kopecký: "Ráno jsme ani dospat nemohli, jak jsme byli netrpěliví, abychom to všechno měli za sebou. První den soutěží se opravdu vydařil. Od rána svítilo sluníčko, zrovna pražilo, jaké bylo teplo. Když jsme nastoupili k požárnímu útoku, měl jsem provaz na uvázání koše smotaný do klubíčka, on se pak při hození krásně rozmotal. Slovenský rozhodčí mi však dal příkaz "previnout na vidličky!", jinak prý bychom mohli být diskvalifikováni. To víte, Slováci na nás tolik nedrželi a tak jsem mu raději rovněž slovensky odpověděl: "Previnem, previnem," a spěchal jsem provaz navinout na vidličky, aby kvůli takové maličkosti nebylo naše družstvo diskvalifikováno."

Na příhodu během požárního útoku vzpomíná další člen družstva Jan Krystuf: "Odezněl povel k požárnímu útoku, vše šlo jako na drátkách, jak jsme to měli nacvičené, spíš se dá říci nadřené. Napojil jsem všechny hadice na rozdělovač, první a druhý proud již shazoval terče, když jsem si najednou všiml, že hadice u třetího proudu je zauzlovaná. Příšerná situace, mluvit se nesmělo, za to byla diskvalifikace. Co dělat? Hned jsem se však vzpamatoval a rychle jsem zarazil vodu. Byli jsme naučeni kontrolovat po sobě práci, proto si kluci všimli uzlu na hadici, bleskově ji rozmotali a já jsem všechno pustil do jedné hadice C. Výsledek: 72 sekund za požární útok, první místo a nejlepší v Československu! Zážitek na celý život. . ."

V sobotu 25. července 1959 v 10.04 hodin nastoupilo ličenské družstvo na stadiónu Slovanu Bratislava k závodu požárních štafet. Šlo o štafetu 4x100 m s překážkami. Ve štafetě startovalo všech devět požárníků, jako o den dříve při požárním útoku a ti dosáhli času 126 sekund a získali třetí místo. Spolu s prvním místem v požárním útoku získali ličenští požárníci celkově I. místo v republice a titul "Nejlepší požární družstvo ČSR".

Na požární útok vzpomíná František Štěpánek: "Veškeré náčiní na útok bylo v požárním autě. Po výstřelu jsme vyrazili k autům, popadli nářadí a utíkali přes lávku 10 cm širokou, která byla asi 20 cm nad zemí. Já jsem nesl provizorní lávku, tedy jedno dvoumetrové prkno a dva metry dlouhý žebřík, dále jednu proudnici a jeden díl hadice C. To vše jsem dopravil asi 60 metrů od základny, tam jsem napojil hadice, to vše za 72 vteřiny. Po celé trase byla kontrola, takže kdyby někdo z nás udělal chybu, tak by nás vyřadili ze soutěže. Záleželo na všech soutěžících."

Josef Štěpánek byl "odsouzen" k roli náhradníka v družstvu a vyslovil se k tomu následovně: "Byl jsem v pořadí veden jako desátý člen družstva, takže jsem v Bratislavě nesoutěžil, dělal jsem náhradníka. Řeknete že náhradník nic nedělá, nemusí cvičit, ale to jste na omylu. Takový náhradník musí umět všechno, kdyby některý soutěžící nemohl cvičit, musí ho zastoupit."

V neděli 26. července 1959 byl závěrečný den soutěže a přehlídka vítězů na náměstí Míru. Na stadiónu Slovanu Bratislava předvedla vítězná družstva svoje umění, mezi nimi i požárníci z Lična.

Večer se konalo na zimním stadiónu slavnostní předání cen za přítomnosti Československé televize, která byla při tom i během celé neděle. Požárníci z Lična převzali za svoje prvenství v kategorii dobrovolných požárních sborů tři poháry, putovní vlajku, pochvalný list a diplomy. Jeden z pohárů byl věnován ličenskému družstvu za nejlepší provedení požárního útoku vůbec. Družstvo dostalo též mnoho upomínkových darů.

Členové družstva Československého svazu požární ochrany Lično, kteří ve dnech 24. a 25. července 1959 vybojovali v Bratislavě na celostátní soutěži titul NEJLEPŠÍ POŽÁRNÍ DRUŽSTVO ČSR, držitelé titulu "Vzorný požárník III. Stupně":

         VÁCLAV TALAVAŠEK - velitel družstva
         JAN KRYSTUF - zástupce velitele družstva
         FRANTIŠEK PLAŠIL - strojník
         FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK - člen číslo 1
         MIROSLAV PADRIÁN - člen číslo 2
         JOSEF FALTA - člen číslo 3
         FRANTIŠEK DOSTÁL - člen číslo 4
         JOSEF VOTROUBEK - člen číslo 5
         FRANTIŠEK KOPECKÝ - člen číslo 6
         JOSEF ŠTĚPÁNEK - náhradník

Slova Františka Štěpánka o bratislavském úspěchu: "Karel Krupka, tehdy náčelník Okresní požární inspekce v Rychnově n. Kn. prohlásil, že nebylo nikdy v dějinách od dob Marie Terezie, aby rychnovský okres získal nejvyšší místo, jako se to podařilo požárníkům z Lična v roce 1959 v Bratislavě. Na tento úspěch jsme všichni právem hrdí a nikdy nezapomeneme na ten zážitek z Bratislavy. Bylo to úspěšné vyvrcholení naší práce od roku 1950, kdy jsme o tomto cíli začali uvažovat."

Domů se jelo v pondělí 27. července 1959 v 9.30 hodin, do Lična přijeli bratislavští vítězové ve 21 hodin spolu s celou kolonou, která reprezentovala Východočeský kraj v Bratislavě.

K návratu domů napsal Josef Falta: "Nezapomenutelným dnem pro mne byl návrat ze soutěže do Lična, čekalo nás uvítání na hranicích okresu, nadšení všech občanů, požárníků nejen z Lična, ale i sousedů a všech našich příznivců. Připravena byla dechová kapela, slavobrána, tribuna, řada řečníků, jako třeba poslanec Národního shromáždění Marcel Kubec, který předal družstvu čestné uznání KNV a broušený pohár."

Den návratu skončil tedy po zásluze triumfálně. V místním hostinci byla na počest vítězů uspořádána taneční zábava, která skončila v časných úterních hodinách 28. července. Zábavy se zúčastnili též všichni členové požárnické kolony, kteří se k ránu rozjeli do svých domovů. Ještě tentýž rok převzali ličenští požárníci jako odměnu za prvenství v republice od ONV Rychnov n. Kn. požární terénní vůz TATRA 805 s kompletním vybavením.

K činnosti MJ ČSPO v Ličně v roce 1959 je třeba dodat, že měla 48 členů, že během roku se konala jedna výroční schůze, sedm členských a čtrnáct výborových. Ve všech domech v obci byly provedeny preventivní protipožární prohlídky, požárníci odpracovali 3 275 brigádnických hodin, uspořádali 28 praktických cvičení a 5 teoretických. Žáci se zúčastnili okresní soutěže v Třebešově a v Kostelci n. Orl. a získali 5. místo. OV ČSPO daroval jednotě výstroj pro všech deset členů soutěžního družstva, dále dva díly hadice B a jeden trhací hák.