1960 - 1969

 

1960 - 1964

Výbor se sešel v roce 1960 na deseti schůzích, členstvo na čtyřech, pátá schůze byla výroční. Požárníci odpracovali v tomto roce 1.500 brigádnických hodin a 470 hodin na údržbě techniky, měli 6 praktických a 3 teoretická cvičení. O mistry republiky měli zájem v Lípě n. O., a proto tam vítězové z Bratislavy předvedli ukázkové cvičení. Předsedou místní jednoty byl zvolen Bohumil Kašpar.

V roce 1961 prohlédli požárníci preventivně všechny domy v Ličně a také objekty místního JZD. 8. srpna zasahoval sbor při požáru v sousedním Třebešově. Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového cvičení v Orlickém Záhoří, okresního kola v Deštném v O. h., ale tam zvítězili kostelečtí požárníci. Žáci se zúčastnili okresního kola v Hoděčíně a obsadili 4. místo. Ve volbách do výboru byli místo Miroslava Padriána a Františka Votroubka zvoleni Jan Krystuf a Jaroslav Kubec.

V roce 1962 hořel objekt Státního statku v Černíkovicích, ličenští požárníci okamžitě přijeli, ale zasahovat nemuseli, protože oheň zlikvidovali v zárodku zaměstnanci Státního statku vodou z hydrantu. Požárnický dorost se zúčastnil okrskového a okresního kola celostátní soutěže ve Voděradech a Zdelově a v obou případech zvítězil. V Čánce soutěžili 1. července 1962 žáci a obsadili 5. místo. Josef Štěpánek školil v Ličně, Radostovicích a Ostašovicích civilní obranu, konkrétně hasební prostředky a ruční hasící přístroje. Při plnění závazku roku 1962 bylo kromě jiného odvedeno 20 q železného šrotu a vyrobeno 30 m3 kompostu.

10. února 1963 se konala výroční schůze okresní organizace ČSPO v Týništi n. O. Ličenský sbor zastupovali Jan Krystuf, Josef Šesták, Josef Štěpánek a František Štěpánek. Jan Krystuf byl zvolen do okresního výboru ČSPO. 19. května 1963 se konalo ve Slatině n. Zd. okresní kolo soutěže, kde MJ ČSPO Lično získala 777 bodů stejně jako požárníci z horské vsi Bartošovice, takže byli dva vítězové. Zvítězili též ličenští dorostenci. V přeboru jednotlivců byl druhý dorostenec František Plašil z Lična.

30. srpna - 1. září 1963 měli šanci výrazně se prosadit ličenští dorostenci, kteří jako vítězové krajského kola reprezentovali po vzoru svých starších kamarádů východočeský kraj v celostátním finále, konaném v Hradci Králové. Před tímto závodem napsala královéhradecká Pochodeň: "Není jistě náhodou, že se právě nástupci mužů z Lična mohou zúčastnit tohoto závěrečného kola. Svědčí to o tom, že v Ličně je požární ochrana dobře zakořeněna. A ještě potěšitelnější je, že to jsou právě dorostenci." Chlapci ambice nesplnili, ve finále ČSSR skončili z jedenácti družstev na předposledním desátém místě. Body šly dolů za to, že František Šabata nehodil koš do vodního zdroje.

V Třebešově hořel 24. září 1964 kravín JZD, ličenští byli při tom a pomohli budovu i dobytek zachránit. V květnu splnilo 11 členů podmínky pro získání titulu Vzorný požárník III. stupně. Námětového cvičení na kravín v Čánce se zúčastnili na jaře 1964 požárníci Josef Šesták a Jan Krystuf. 17. dubna téhož roku se zúčastnilo soutěžní družstvo MJ ČSPO Lično okrskového cvičení ve Voděradech, kde předvedlo cvičný zásah na skladovák JZD. 7. června 1964 skončili žáci MJ ČSPO Lično na okresní soutěži v Borohrádku na 5. místě ze 17 družstev.

 

1965 - 1969

16. července 1965 vypukl kolem 18. hodin v místním JZD požár stodoly, v níž bylo uskladněno seno se slámou a jetelem. První byli u ohně domácí požárníci, kterým přijelo na pomoc dalších 13 sborů, z nichž 9 zasáhlo. Celý týden se u požářiště hlídkovalo, ve dne měli službu i žáci, nejmladší požárníci. Okresního cvičení se zúčastnilo 28. června 1965 družstvo žáků z Lična (12-15 let), které v Záhornici zvítězilo. V srpnu se sjely požární sbory z Rychnovska do okresního města, kde se konalo celodenní cvičení, nechybělo ani družstvo mužů z Lična, které zvítězilo 28. května 1966 v okrskovém kole ve Ždáru n. O., avšak v okresním kole neuspělo.

Rok 1967 byl v činnosti ličenského sboru pozoruhodný tím, že požárnické soutěže se nezúčastnilo ani jedno družstvo! 30. června vznikl malý požár u Votroubků, od elektrického motoru se vznítilo seno. Požár byl v zárodku místními požárníky zlikvidován.

16 členů MJ ČSPO Lično převzalo v roce 1968 čestné uznání za příkladnou práci v ČSPO spolu s medailemi. Soutěží se v tomto roce  zúčastnili požárníci z Lična pouze jako rozhodčí. MNV Lično přidělil požárníkům místnost pro schůzovou činnost. V červnu se konalo námětové cvičení okrsku v Ježkovicích.

V roce 1969 uskutečnili požárníci dvě přednášky na téma "Jak předcházeti požárům". Soutěže se místní jednota nezúčastnila, jeho členové byli zastoupeni v bodovacích komisích jako v roce 1967. 8. srpna 1969 zasahovali požárníci v Radostovicích u Vašatů, avšak marně, oheň zcela pohltil stodolu s kolnou. Rovněž marný byl zásah 21. srpna ve Velké Ledské, kde shořel stoh slámy JZD.