1970 - 1979

 

1970 - 1974

Čestné uznání za práci v požární ochraně bylo předáno v roce 1970 Josefu Faltovi, Janu Krystufovi, Josefu Štěpánkovi, předseda sboru Bohumil Kašpar převzal čestný odznak. Tradiční požárnický ples, který se konal v Ličně každý rok, byl tentokrát pořádán společně s místním JZD.

Začátkem května 1971 hořelo v Libli, kde shořela stodola, ličenský sbor se zúčastnil již pouze likvidace. 9. června byl výjezd k požáru rodinného domku Burketů v Uhřínovicích, dům se podařilo včasným zásahem zachránit, shořela pouze část střechy. V srpnu si sbor zacvičil na stodole Františka Kopeckého, tam byly použity dvě stříkačky. 21. listopadu vznikl ve 21.30 hodin požár skladováku v Třebešově, kde přes veškerou snahu zúčastněných sborů shořela střecha. Požárníci se vrátili domů v jednu hodinu v noci. V soutěži neuspěli ani muži, ani žáci. V Malé Čermné byli muži šestí a žáci v Potštejně čtvrtí.

V roce 1972 složili funkce ve sboru František Dostál, Josef Falta a Josef Votroubek, místo nich byli zvoleni na výroční členské schůzi 2. ledna 1972 Václav Stodůlka (jednatel), Josef Vilímek (technický referent) a Jan Baše (pokladník). Celostátní soutěže se ličenský sbor v tomto roce rovněž nezúčastnil. Kulturní činnost proti jiným rokům byla minimální z toho důvodu, že hostinec Jednoty byl většinu roku uzavřen. Příjem z tradičních tanečních zábav byl dost postrádán. 23. července byl sbor u požáru v Byzhradci, kde hořela sláma pod kolnou JZD. K hasicímu zásahu nedošlo, sláma hořela příliš rychle. 31. července byly použity dva stroje při námětovém cvičení na dva nové kravíny JZD Lično.

Na jaře 1973 bylo uskutečněno okrskové cvičení ve Vojenicích, kde byl proveden cvičný zásah na kravín. V obvodovém kole celostátní soutěže v Lípě n. O. zvítězilo družstvo mužů z Lična.

Věrnostní požárnické odznaky za padesátileté členství ve sboru byly předány v roce 1974 Ladislavu Červinkovi, Antonínu Sirovému, Františku Votroubkovi a Josefu Truhlářovi, za čtyřicetileté členství Františku Kadlecovi a Václavu Korábovi.

 

1975 - 1979

V roce 1975 měla MJ ČSPO Lično 59 členů, práci sboru řídil výbor v tomto složení: Josef Tošovský (29 let) - předseda, Bohuslav Kašpar (51 roků) - velitel, Václav Stodůlka (34 let) - jednatel, Jan Baše (54 let) - pokladník, Josef Šesták (41 let) - člen okresního výboru, Jaroslav Bartoš (27 let) - zástupce velitele, Karel Baše (38 let) - revisor, Zdeněk Škop (30 let) - preventista, Jaroslav Vilímek (40 let) - hospodář, František Horký (28 let) - kulturní referent. Kromě brigád pro místní JZD odpracovali členové sboru v roce 1975  304 hodiny pro MNV hlavně při stavbě chodníků, stavbě lešení kolem pošty, sloupů místního rozhlasu a úpravě okolí zbrojnice.

Fotografie našich deseti členů na ČSS 1975 v Praze.

Po delší době se požárníci zúčastnili opět v roce 1976 okresních kol celostátní soutěže. V okrskové soutěži v Lípě n. O. ličenští zvítězili, horší to bylo v okresní soutěži v Opočně, kde skončili až na 11 místě. Dvakrát byla provedena námětová cvičení, nejdříve na objekt JZD u Krystufů a na stodole Josefa Samka. V říjnu 1976 si zacvičila družstva nového okrsku na skladovák JZD Lično. Byla přítomna družstva Uhřínovic, Voděrad, Vojenic, Vyhnanic a Lična, nedostavili se požárníci z Ježkovic a Nové Vsi.

Na okrskové soutěži v Libli v roce 1977 skončilo družstvo mužů na 2. místě. Byla provedena 3 námětová cvičení z celého okrsku s odjezdem do Lična a Černíkovic. Poplach byl vyhlašován telefonicky, aby bylo možné ověřit spojení a čas příjezdu sboru na stanoviště. Čestná uznání za obětavou práci v ČSPO byla udělena Josefu Šestákovi, Janu Krystufovi, Janu Bašovi a Františku Štěpánkovi. V říjnu byla předána ličenskému sboru od Okresní inspekce požární ochrany v Rychnově n. Kn. nová požární stříkačka PPS-12.

V květnu 1978 se konalo námětové cvičení okrsku v Ježkovicích, v červnu se mladší družstvo zúčastnilo okrskového kola celostátní soutěže v Uhřínovicích, kde skončilo na 2. místě. Požárníci se spolupodíleli finančně a organizačně při oslavě MDŽ. Pro místní děti připravili členové MJ ČSPO k Mezinárodnímu dni děti ukázkové cvičení. V týdnu protipožární prevence seznámili členové Požárnické organizace  děti z místní školy s výstrojí a výzbrojí v požární zbrojnici a poučili je, jak předcházet požárům. V roce 1979 byl odeslán okresnímu výboru požární ochrany protestní dopis proti vyzbrojování západních zemí raketami středního doletu. Jednou vyjeli členové k požáru, šlo o požár osobního auta rodiny Jedlinských. Družstvo mužů vyhrálo v okrskové soutěži v Byzhradci. V roce 1979 zemřeli staří členové sboru František Koráb, Josef Truhlář a František Kašpar. Čest jejich památce!