1989 - 1995

 

1989 - 1990

V roce 1989 měla organizace 86 členů, do 30 let věku 12 členů, do 45 let věku 37 členů, do 60 let věku 21 členů a nad 60 let věku 16 členů. Uskutečnili jsme dvoudenní výlet, a to do závodu AERO Vodochody a CRYSTALEXU Nový Bor. Ve spolupráci s OV SPO jsme se spolupodíleli na zabezpečení srpnové soutěže "Plamen", která se konala v Ličně. Sjelo se na 300 mladých požárníků z celého okresu.

Rok 1990 se neslavně zapsal do historie našeho sboru. Příčinou byl požár stodoly a hospodářské části stavení č.5 v Ostašovicích dne 11.5. v odpoledních hodinách. Objekt byl součástí kravína JZD, kde bylo tou dobou ustájeno 100 krav. Všechny byly vyvedeny a zachráněny. Siréna ohlásila požár v 16.55 min. Místní hasiči provedli zásah za 10 minut poté. Požár byl intenzivní a rozsáhlý. I přes maximální snahu mnoha sborů, které se k požáru sjely a zasahovaly, oheň pohltil stodolu i část chléva. Přes noc místní hasiči hlídali požářiště, dokonce byli nuceni ještě pětkrát zakročit, neboť oheň se nemínil jen tak vzdát. Příčina požáru nebyla nikdy prokázána, jednou z možností bylo neopatrné zacházení dětí se zápalkami. Zásahem bylo uchráněno 2,5 mil. Kč.

 

1991 - 1995

Na "Valné hromadě" 19.1. roku 1991 byl zvolen nový výbor ve složení:
         Hartman Jan - starosta
         Šesták Josef - místostarosta
         Talavašek Václav ml. - velitel
         Tomešová Miloslava - pokladník
         Stodůlka Václav - jednatel
         Jakl Josef - preventista
         Padrián Mir. ml. - vzdělavatel
         Hušek Jarmil - strojník
         Tošovský Josef - vedoucí mládeže

V tomto roce se z požárníků opět stali hasiči a změnilo se i oslovování, ze soudruhů se z nás stali bratři a sestry. Druhý den po Valné hromadě jsme si mohli hašení nečekaně vyzkoušet.  V místním pohostinství došlo k doutnání krovu, který byl blízko komína. Vědra s vodou stačila na to, aby se zažehnalo požáru. Příspěvkem do technického vybavení bylo, že sbor dostal upravené hasičské auto DPA 12 - AVIA.

Rok 1992 byl úspěšný především pro naši hasičskou mládež. Pod vedením bratra Josefa Tošovského ml. a bratra Romana Samka se v červnu naši mladí umístili v okresním kole v Čermné na prvním místě a v těžké konkurenci krajského kola obsadili pěkné 6. místo. I tento rok si okolnosti vynutily zásah místní jednotky. V sobotu 27.6. začal hořet les na Hradišti, a to asi 100 m od silnice z Lična na Velkou Ledskou. Nízký porost smrků a suchá tráva zásah komplikovaly. Oheň byl zlikvidován místní jednotkou za vydatné pomoci ličenských občanů. Po příjezdu rychnovských hasičů bylo ohnisko včetně okolí prolito vodou, aby opět nedošlo ke vznícení. Smutnou událostí roku byl nenávratný odchod bratra Antonína Sirového, který byl členem sboru neuvěřitelných 68 let. Důstojné rozloučení umocnila čestná stráž u rakve v bílých přílbách s bojovými opasky a se zkříženými sekerami. 

Fotografie z ostatkového průvodu 1992

Rok 1993 - stav členské základny téměř neměnný, tj. 85 členů - 68 mužů a 17 žen. Pokračuje i úspěšná série dobrého umístění mladých hasičů. V okresním kole soutěže "Plamen" se umístili opět první a v kole krajském v Bílých Poličanech byli sedmí. V oblasti preventivní činnosti došlo ke změně, tradiční cvičení byla omezena a více úsilí bylo zaměřeno na správný chod techniky.

V lednu roku 1994 se tradičně konala "Valná hromada". Za zásluhy a věrnost byla odměněna řada členů. Ocenění ústředního výboru bylo předáno Josefu Šestákovi a Františku Štěpánkovi. Ocenění Za mimořádné zásluhy obdržel bratr Josef Štěpánek st. V tomto roce se pořádaly oslavy  150 let založení základní školy . I hasiči se velkou měrou podíleli na přípravách a zajištění pohoštění. Dále bylo rozhodnuto, že se bude stavět nová zbrojnice, a to za farskou zahradou.

Fotografie z ostatkového průvodu 1994

Na "Valné hromadě" roku 1995 byl zvolen nový výbor ve složení: Hartman Jan , Talavašek Václav ml., Škop Zdeněk, Jakl Josef, Stodůlka Václav, Šesták Josef, Štěpánek Josef, Padrián Mir. ml., Hušek Jarmil, Tošovský Josef ml., Samek Roman, Tomešová Miloslava. 12. února v 11 hod. se rozezněl nepříjemný zvuk sirény.  Hořela střecha místního pohostinství. Příčina se opakovala - vadný komín. Požár vznikl při výroční schůzi včelařů. Včasným zásahem místních hasičů se škody týkaly pouze ohořelého trámu a několika okolních střešních latí v okolí komínu. Na pomoc se sjely sbory z Rychnova, Černíkovic, Častolovic, Kvasin, Solnice a dalších. Škoda byla odhadnuta na 100 000,- Kč. To nebyl jediný požár, který místní sbor v tomto roce musel likvidovat. V srpnu hasil v Křivicích a v říjnu hasiči likvidovali požár stodoly p. Doležala v Ježkovicích. Byla zahájena výstavba tak potřebné nové zbrojnice za vydatné pomoci členů sboru. Dále jsme reagovali na výzvu kolegů z Havlíčkova Brodu a zaslali jsme finanční pomoc na dostavbu muzea hasičské techniky v Přibyslavi.