1996 - 2000

1996

Rok 1996 jsme zahájili vesele - tradiční organizací masopustního průvodu. O několik měsíců později - přesně 25. 10. v 6.32 h se ozval ohlušující  výbuch z místní benzínové stanice a následně začala stanice hořet včetně nádrží s palivem. Později se ukázalo, že příčinou požáru byla především absence jakýchkoli přepážek, těsnění či intenzivních výplní v kanálech a potrubních rozvodech. Ty se naplnily výpary, které se vznítily. Při hašení náš sbor nezasahoval, protože nebyl v té době vybaven pěnovým hašením. Škoda činila 10 mil. Kč. Výbuchem utrpěla i naše nově vybudovaná zbrojnice. Tlakovou vlnou byla zprohýbána kovová vrata.

 

1997

Na rok 1997 určitě nezapomenou obyvatelé z blízkosti řeky Moravy. Po nadměrných srážkách se uvedená řeka rozvodnila a voda s sebou brala vše, co jí stálo v cestě. Řada obyvatel přišla o vše během krátké chvíle. Zde při záchranných pracích se poprvé začala rodit myšlenka integrovaného záchranného systému, jehož hlavními složkami by byli hasiči, policie a vojsko.

V tomto roce byla dostavěna nová hasičská zbrojnice nákladem Kč 2 100 000,-. Do štítu byl umístěn patron hasičů - svatý Florian.

 

1998

Ještě jsme se ani nevzpamatovali ze zpráv o katastrofických povodních na Moravě a voda ukázala svoji sílu u nás a v naší blízkosti. Srážky 200 l vody na 1 m2 za 8 hodin spustily děsivé představení. Kvasiny, Solnice, Kounov se přiřadily k takovým pojmům jako Troubky na Moravě. V naší blízkosti byly postiženy obce Přepychy, Houdkovice, Voděrady, Uhřínovice i část naší obce. Hlavní práce pro náš sbor nastaly po přechodu povodňové vlny. Bylo nutné vyčistit studny, vyčerpat vodu ze sklepů, odstranit naplaveniny hlíny.

Fotografie z ostatkového průvodu 1998

 

1999

Na začátku roku 1999 byl zvolen nový výbor v počtu 11 členů. Ve funkci starosty pokračuje bratr Hartman, místostarosta bratr Jakl, velitel bratr Škop R.  10. července sbor oslavil 111. výročí trvání. K tomu účelu výborně posloužila nová zbrojnice. V slavnostním úvodu řada členů obdržela čestná uznání či medaile za práci ve sboru. Program obohatily ukázky staré techniky (i okolních sborů) nebo naopak moderní technika v podobě zásahového vozidla Ford HZS Rychnov nad Kněžnou. K poslechu a pohodě hrála Vrchovanka.

 

2000

V březnu jsme se dočkali dalšího a tolik potřebného pomocníka - vozu LIAZ Special s vysokotlakým hašením, nádrží na 2,5 m3 vody a dalšími vymoženostmi, které v budoucnosti určitě využijeme k operativnějším zásahům. Vůz je starší, proto bude třeba provést nutné opravy, především výměnu části plechů a přestříkání vozidla.

8.4. byl proveden sběr starého železa.

V dubnu a květnu probíhala úprava garáží z důvodu nedostatečného prostoru a zbudování odsávání výfukových zplodin nad LIAZ K25.

20. května se konala okrsková soutěž v Černíkovicích, kde Ličenští po delší době obsadili časem 29 vteřin 1. místo a právem si zasloužili 1. cenu - sud piva Gambrinus.

12. června jsme uskutečnili výlet do muzea v Přibyslavi a HZS ve Žďáru nad Sázavou. Příjemné vzpomínky na poznávací zájezd umocnilo i závěrečné posezení na večeři v motorestu Lípa.

26. a 28. 8. jsme pořádali Posvícenskou zábavu - účast byla velice pěkná.

2.12. proběhlo pověšení a rozsvícení žárovek na vánočním stromě.

K 31. 12. 2000 měla naše organizace včetně dětí 117 členů.

Bohužel v  tomto roce naše řady navždy opustil bratr Josef Šesták, který byl  dlouholetým aktivním členem. Čest jeho památce.