Nové fotografie - Uzlovka Provoz + Okrsková soutěž Domašín

08.07.2017 22:09

 

Do fotogalerie byly přidány fotky:

 

Provozská uzlovka - Dne 4.3. 2017 se konala soutěž Provozská uzlovka "O pohár starosty obce Val". 

 

Okrsková soutěž v Domašíně - V sobotu 13.5.2017 se v Domašíně utkala družstva mužů a žen našeho okrsku v tradiční soutěži. Domašínským pořadatelům se jako vždy  podařilo perfektně  připravit areál pro samotnou soutěž  a zabezpečit zázemí pro občerstvení jak pro soutěžící tak i pro diváky. Počasí se vydařilo a po zahájení v 9 hodin se začalo mužskou  štafetou 4x100 m. Následovala  úprava trati a pokračovalo se požárními útoky. Za náš sbor se této soutěže zúčastnili pouze muži, protože ženám  se opět  nepodařilo postavit družstvo. Druhý nejlepší čas ve štafetě nám zajišťoval  dobrou pozici pro konečný výsledek, ale bohužel  při prvním i druhém útoku došlo k rozpojení dopravního vedení na rozdělovači, takže po součtu časů ze štafety a požárního útoku jsme obsadili třetí místo. Konečné pořadí v soutěži mužů bylo tedy následující:  Třebešov, Černíkovice,  Lično, Libel, Byzhradec, Domašín. Pořadí ženy: Černíkovice, Byzhradec. Do okresního kola postoupil vítěz, tedy družstvo z Třebešova. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i soutěži podíleli, družstvům, rozhodčím, štábu a v neposlední řadě i pořadatelům za přípravu i zdárný průběh této akce.