Slavnostní prapor sboru

Každý spolek, který byl v minulosti založen, měl své znaky a symboly, ke kterým neodmyslitelně  patřil slavnostní prapor. Nejinak tomu bylo i u našeho sboru dobrovolných hasičů v Ličně. Bohužel byly doby, kdy bylo nutno tyto spolkové symboly schovávat a ukrývat. Do tohoto období patřily bezesporu obě světové války. Ani po druhé světové válce, kdy se kolo dějin otočilo a nastala doba budovatelských záměrů, nebyla nijak příznivá situace a pochopení pro historické tradice. A tak se stalo, že se tento symbol naší organizace v průběhu let někde ztratil na smetišti dějin a přes veškeré úsilí nebyl nalezen. Proto byl výborem SDH podán návrh na obnovu,  respektive výrobu nového slavnostního praporu. Tento návrh byl schválen a doporučen valnou hromadou. Na pokrytí nákladů byla uspořádána sbírka mezi členy a byli osloveni sponzoři. Díky těmto všem se podařilo finanční prostředky zajistit  a v lednu 2003 byla zakázka zadána firmě Velebný z Ústí nad Orlicí.

Prapor  byl dokončen v polovině června a slavnostně vysvěcen 28. června 2003 u příležitosti 115. výročí založení SDH, které bylo spojeno se srazem rodáků.