Zásahy hasičů Lično

17.1.2018 - Požár zahradního domku v Ostašovicích č. 5

Dne 17.ledna 2018 došlo k požáru  v Ostašovicích  č. 5  v zahradním  domku, který je na dvorku objektu. Příčinou požáru byla kamna. Výjezdu se zúčastnili Roman Škop, Karel Joukl, Tomáš Jarkovský, Jan Burket. Jednotka vypomohla s odstraňováním střešní krytiny na budově, provedla spolupráci při doplnění CAS 32 PRK 102 v Ličně z nadzemního hydrantu u prodejny a prováděla dohled na předaném místě požáru a dohašování jednoho ohniska do doby předání objektu majiteli.

 

4.12.2013 - Požár autodílny Truhlář

4.12. ve 14,22 byl nahlášen na linku 112 požár autodílny Truhlář. Jednalo se o požár velkého rozsahu,  ohněm byla zasažena střecha objektu, tři vozidla, motocykl, a zařízení dílny. Následně došlo k destrukci nosné části objektu.  Majitel byl převezen se zraněním ruky do nemocnice k ošetření. Na likvidaci požáru se podílely jednotky z Rychnova nad Kněžnou, Kostelce nad Orlicí, Solnice, Častolovic, Lična a ze ŠKODY Kvasiny. Škoda byla předběžně vyčíslena na minimálně  1 000 000,- Kč.

 

3.8.2013 - Požár lesní hrabanky

Naše jednotka byla přivolána k požáru lesní hrabanky na Křivině. Jednalo se o opětovné vznícení bývalého ohniště na ploše 2 x 2 m. Zasahovali jsme spolu s jednotkou z Rychnova nad Kněžnou.

 

19.4.2013 - Požár balíku slámy

Jednotce byl ve 20.10 hodin vyhlášen poplach. Byl hlášen požár  starého balíku slámy za hřištěm. Jednalo se o požár malého rozsahu, který byl za pomoci vysokotlakého proudu uhašen. Událost byla bez škody.

 

7.10.2010 - Býk spadlý do studny - Ostašovice

Jednotka byla povolána na býka, který spadl do studny u rodinného domu. Po cestě k místu události jednotka dostala informaci, že býka již ze studny vyprostil majitel. Jednotka dorazila na místo události, provedla průzkum místa a vrátila se zpět na základnu.

 

7.5.2010 - Požár travního porostu u příkopu

Dne 7.5.2010 byl byl naší jednotce SDH Lično vyhlášen poplach. Byl hlášen požár trávy u silnice č. II/320 směr Uhřínovice. Po příjezdu na místo požáru na místě zasahovala HZS Rychnov nad Kněžnou. Po domluvě s velitelem HZS RK se naše jednotka vrátila na základnu.

 

30.4.2008 - Požár stodoly v Třebešově

Obrovský požár zachvátil ve středu po půl sedmé večer hospodářskou budovu v Třebešově. Při příjezdu hasičů na místo byla celá stodola v plamenech. Oheň a hustý dým bylo vidět na několik kilometrů daleko. Na místě zasahovalo 11 jednotek hasičů. Uvnitř shořely zemědělské stroje. Škoda se pohybuje kolem milionu korun. Přesná příčina je předmětem vyšetřování. Zásahu se zúčastnily tyto jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Černíkovice, JSDH Častolovice, HZSP Škoda Kvasiny, JSDH Lično, JSDH Třebešov, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Voděrady.

 

14.12.2007 - Požár drůbežárny

Událost byla ohlášena ve 14:50 hodin. Na místě zasahovaly jednotky požární ochrany z PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice, JSDH Kostelec nad Orlicí a místní JSDH Lično. Prvotní zásah provedli zaměstnanci výkrmny přenosnými hasicími přístroji. Zasahující hasiči dohasili požár proudem vysokotlaké vody. Ke své činnosti využili dýchací techniku a přetlakovou ventilaci. Při požáru uhynulo přes 6000 čerstvě narozených kuřat z celkového počtu 37 400. Zbývající drůbež se podařilo evakuovat do nezasažené části výkrmny. Hmotná škoda byla vyčíslena na 300 000,-Kč, uchráněné hodnoty představují 2 000 000,-Kč. Požár s největší pravděpodobností způsobil nenadálý pád stropní desky, přičemž došlo k rozvíření prachu a slaměné podestýlky, která byla iniciována teplovzdušným agregátem. (fotogalerie)

 

21.6.2007 - Technická pomoc

V 18.34 jednotka vyjížděla odklidit spadlý strom přes silnici.

 

18.1.2007 - Větrná smršť

Ve 23.01  jsme na pokyn HZS RK vyjeli na likvidaci padlých stromů mezi obcemi Ostašovice a Křivice. Výjezdu se zúčastnilo 6 členů výjezdové jednotky.

 

8.11.2005 - Požár hnojiště

Místní občan nám oznámil požár hnojniště u obce Ostašovice. Se souhlasem OPIS RK jednotka vyjela na místo události. Na místo byla přivolána také jednotka z ÚO Rychnov nad Kněžnou,  ale požár byl uhašen před příjezdem této jednotky. Nedošlo k žádným škodám na majetku.

 

31.8.2005 - Požár strniště

Ve 14.19 jednotky z Lična a Solnice ve spolupráci s jednotkou profesionálních hasičů z Rychnova nad Kněžnou likvidovali požár sena a části strniště u obce Lično. Zasažená plocha představovala 50 x 20 m. Hmotná škoda byla vyčíslena částkou 5 000,- Kč. Požár způsobila technická závada na univerzálním žacím stroji MF 70. Ke zranění osob nedošlo.

 

15.6.2005 - Velká voda - rodinný dům - Lično čp. 77

Událost měla stejný průběh jako při minulém zásahu před 14 dny. Navíc se k tomu přidalo čištění náspu u Ličenského mlýna.

 

30.5.2005 - Velká voda - rodinný dům - Lično čp. 77

Událost byla nahlášena telefonem, protože nefungovala siréna kvůli výpadku elektrické energie. Po příjezdu na místo události s vozidlem CAS K 25 LIAZ byl proveden průzkum, kterým se zjistilo, že byla zatopena asi 1/3 objektu a sklep pod stodolou, ve kterém se nacházelo asi 80 cm vody. Voda se do domu dostala po přívalovém dešti z přilehlého pole přes komunikaci II. tř. Postupně se odstranilo průměrně 5 cm naneseného bahna a spláchlo čistou vodou z vysokotlaku. Poté se vyčerpal kalovým čerpadlem sklep a vzniklá laguna kolem domu. (fotogalerie)

 

23.5.2005 - Velká voda

Na žádost starosty obce jednotka vyjela s vozidlem CAS K 25 Liaz uvolnit ucpanou výpusť na obecním rybníku. Stavidlo bylo ucpáno travou a naplaveným dřívím. Hrozilo přelití rybníka a následné zatopení domů pod rybníkem. Likvidace proběhla bez komplikací a zranění. Na příkaz OPIS HZS RK jsme drželi pohotovost na stanici do 01: 00 hod.

 

22.4.2005 - Požár Čarodějnic

Událost byla nahlášena místními občany starostovi SDH Lično. Ten vyhlásil poplach výjezdové jednotce obce Lično. Po příjezdu na místo byla ohněm zachvácena plocha 4x6 m2. Likvidace ohně byla zahájena z důvodu těsné blízkosti altánu, na který se oheň mohl přenést. Jednotka požár lokalizovala a odjela pro vodu. Mezitím na místo dorazila jednotka HZS RK s vozidlem CAS T 815 a provedla dohašení a likvidaci.

 

29.1.2005 - Požár v Uhřínovicích

Na pokyn HZS RK jsme vyjížděli na požár hospodářské budovy v obci Uhřínovice. Požár se podařilo lokalizovat HZS RK ještě před naším příjezdem. Naše výjezdové družstvo se podílelo na vynášení ohořelých předmětů a pomáhalo při odvětrávání zakouřeného prostoru. Celkem vyjelo 6 členů SDH Lično.

 

2004 - Technická pomoc v Ličně

Během roku 2004 jsme byli celkem 4x vyzváni obcí na technické zásahy. Mytí komunikace apod.

 

9.6.2004 - Technická pomoc Ostašovice

Po bouřce jsme vyjížděli na spadlý strom u obce Ostašovice. S vozem Liaz CAS K25 vyjelo pět hasičů. Likvidovala se spadlá třešeň přes vozovku III. tř.

 

31.12.2003 - Technologická pomoc

V 15.20 jsme vyjížděli na stejný stoh jako minule. 5 členů SDH s vozidlem LIAZ provedlo dohašení ohniska po požáru stohu.

 

26.12.2003 - Technologická pomoc

Ve 13.30 jsme vyjížděli s vozem LIAZ v počtu 6 členů na požár stohu. Po rozhrnutí stohu bagrem, jsme dohašovali ohniska požáru.

 

18.8.2003 - Technologická pomoc

Výjezd  ve 22.15, při této události jsme dohašovali nová ohniska požáru. Zúčastnilo se 5 členů SDH Lično.

 

17.8.2003 - Požár pole a lesa

Požár způsobilo zadřené ložisko vazače slámy. Z pole se požár rozšířil na přilehlý les. Naše jednotka pomáhala s hašením na místě s vozem LIAZ 101 K25 a z ličenského rybníka, který fungoval jako základna, kde byly v provozu 3ks PS 12, zajišťovala dodávku vody. Na požářišti jsme prováděli požární dozor až do 7h ráno. Přes noc jsme v lese dohašovali přes 30 ohnisek požáru. Zúčastnilo se 12 členů naší jednotky.

 

14.8.2003 - Technická pomoc

Ve 20.23 jsme vyjížděli odstranit 4 spadlé stromy po vichřici v okolí Ostašovic, Radostovic a Ježkovic. S vozidlem LIAZ vyjelo 6 hasičů.

 

23.6.2003 - Technická pomoc - likvidace spadlých stromů Radostovice

V 21.24 jsme s technikou CAS 25K Liaz 101 vyjížděli likvidovat následky větrné bouře v obcích Radostovice, Ostašovice a Ježkovice. Jednalo se o několik spadlých stromů na místní komunikace. Pomocí motorové pily byly stromy rozřezány a odklizeny mimo vozovku. Práci ztěžoval déšť a silný vítr.

 

19.2.2003 - Požár - Uhřínovice čp. 52

Ve středu,  v 16:58 byla naše jednotka povolána k požáru do sousedních Uhřínovic, kde nedbalost majitele při rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí pomocí elektrického infrazářiče a nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavého materiálu od topidla, způsobilo požár chléva zemědělské usedlosti. V době příjezdu na místo byl chlév zakouřen a neprodyšně uzavřen. Na místo bylo povoláno 5 jednotek požární ochrany - požární stanice Rychnov nad Kněžnou, požární stanice Dobruška, SDH Voděrady, SDH Trnov. Po provedeném průzkumu byl chlév otevřen a oheň zlikvidován jedním C proudem. Následně byl zakouřený prostor odvětrán. Požár se naštěstí obešel beze škody. Ke zranění osob ani hasičů nedošlo.

 

19.2.2003 - Technická pomoc

Čas  14.30, jednotka vyjížděla na čerpání vody ze zaplaveného sklepa v obci Vyhnanice č.p. 29.

 

28.1.2003 - Technická pomoc - Lično čp. 86

V úterý  v 10:01 vyjížděla jednotka hasičů s technikou DA-12 na odčerpání vody ze zatopeného sklepa v rodinném domku č.p.86. Průzkumem bylo zjištěno, že po silném dešti byl sklep zcela zatopen. Pomocí kalového čerpadla Honda byla voda odčerpána. Nános bahna hasiči odstranili lopatami.

 

4.1.2003 - Technická pomoc - Lično hřiště

V sobotu  v 10:12 vyjížděla jednotka hasičů s technikou DA-12 na místní hřiště, kde provedla pomocí kalového čerpadla Honda odčerpání zaplavené klubovny a přilehlých prostor místní Sokolovny.

 

3.1.2003 - Technická pomoc - Lično Draha

V pátek v 8:45 jsme na žádost starosty obce vyjížděli na čerpání zaplaveného sklepa u rodinného domu v části obce Draha. Nasazena byla technika DA-12 a kalové čerpadlo Honda.

 

1.11.2002 - Požár Vyhnanice

V pátek  v 21:35 byla naše jednotka s CAS 25K Liaz 101 povolána Operačním střediskem ÚO Rychnov nad Kněžnou k požáru rodinného domku v obci Vyhnanice. Další jednotky na místě: profesionální hasiči z požární stanice Rychnov nad Kněžnou, požární stanice Dobruška, dobrovolní hasiči z Opočna a Voděrad. Menší ohnisko požáru bylo uhašeno a součastně byl proveden průzkum celého objektu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Požár se obešel beze škody.

 

17.8.2002 - Povodeň - Dolní Beřkovice

Členové sboru odjeli pomáhat odstraňovat následky povodní do obce Dolní Beřkovice. Pomoci se zúčastnili Dokulil Petr, Malý Milan, Kobrč Jiří a Tomeš Pavel. Tato mise byla dobrovolná. (fotogalerie)

 

Dne16.8.2002 byla od ranních hodin organizována pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z okresu Rychnov nad Kněžnou. Jako lokalita vhodná k zásahu větší skupiny hasičů záchranářů byla vybrána oblast Mělnicka - obec Dolní Beřkovice. Jedná se o členitou obec, která se nachází v povodí řeky Labe a je vzdálena cca 8 km od Mělníka. Obec je utvořena ze dvou místních částí Dolní Beřkovice a Vlíněves a čítá přibližně 1300 obyvatel. Přejezd do obce Dolní Beřkovice probíhal bez větších problémů přes Prahu a teplickou dálnici. V první fázi pomoci odjížděly do obce Dolní Beřkovice jednotky SDH Týniště nad Orlicí, SDH Častolovice, SDH Kostelec nad Orlicí, SDH Olešnice v Orlických horách, SDH Dobré, SDH Hlinné, SDH Kvasiny, SDH Albrechtice nad Orlicí, SDH Solnice, SDH Voděrady, SDH Lično, SDH Deštné v Orlických horách. Později byly v dané lokalitě nasazeny jednotky SDH České Meziříčí, SDH Orlické Záhoří, SDH Rokytnice v Orlických horách, SDH Trhový Štěpánov okres Benešov.

Obec Dolní Beřkovice byla rozdělena na tři úseky. Jeden úsek představovala nejvíce postižená část obce Dolní Beřkovice, druhý úsek místní část Vlíněves a třetí zatopené domy u fotbalové hřiště. V prvních dvou úsecích působili dobrovolní hasiči z okresu Rychnov nad Kněžnou, jejichž velení byli v dalších fázích zásahu podřízeni dobrovolníci a armáda. Přečerpávání laguny u hřiště bylo po dohodě s velitelem odřadu profesionálních hasičů HZS Královéhradeckého kraje p. Marshalem plně v režii profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje s tím, že pro tento účel musela být nezbytně nutně vyčleněna část techniky i materiálu odřadu dobrovolných hasičů.

Přečerpávání vody probíhalo ve dne v noci od úterý dne 20.8.2002 přičemž na místě bylo trvale nasazeno velké množství čerpadel čítající 5 plovoucích čerpadel MAXIMUM o výkonu 1300 l/min, plovoucí čerpadlo Kawasaki o výkonu 1100l/min, 2x plovoucí čerpadlo Froggy o výkonu 800l/min, dvě kalová čerpadla Honda o výkonu 1300 l/min, hydro-čerpadlo zapůjčené od místní firmy o výkonu 6000l vody za minutu. Průběžně byla k přečerpávání nasazena i automobilová stříkačka AS 16 IFA SDH Kostelec nad Orlicí s výkonem čerpadla 1600l/min, které bylo obměňováno strojem PS 12 o výkonu 1200l vody za minutu. Výkon čerpadel tak s určitými ztrátami představoval cca 15000l vody za minutu. Zbývající čerpadla ve výbavě SDH byla nasazena na úklidové práce. Pro účely přečerpávání laguny u hřiště bylo rovněž přislíbeno zapojení čerpadla Mamut o výkonu 36 000l vody za minutu. Toto čerpadlo se však s ohledem na jiné priority nepodařilo v dané oblasti nasadit. V tomto úseku přečerpávání laguny musely být později zřízeny bytelné přejezdové můstky, které byly schopny udržet kamiony o hmotnosti 35 t a linkové autobusy.

Přečerpávání ostatních lagun bylo s ohledem na vysokou hladinu spodních vod neúčelné, proto bylo v průběhu zásahu přistoupeno jen k jednorázovým přečerpávacím akcím, které měly spíše psychologický význam pro uklidnění obyvatelstva.

Běžný pracovní den v záplavové oblasti se tak skládal z ranního budíčku v 6:00 hodin, pracovní porady v 7:00 h, potom následovaly přesně evidované likvidační a úklidové práce, vycházející především z potřeb obce, obyvatel a neodkladných zásahů směřujících k odstranění možných nebezpečí (např.pády budov a štítových zdí, ekologické havárie). Zasahující hasiči tak trvale prováděli odklizení uhynulých zvířat, odstraňování žoků s pískem, nakládání kontejnerů, čištění kanalizace, omývání stěn a podlah domů, čištění a úklid domů, ojedinělá čerpání venkovních skružových studní a sklepů, kde nehrozilo opětovné zaplavení spodní vodou a jejich zborcení. Další zásahové práce představovaly zabezpečení a likvidaci látek vzbuzujících odpor. Zde se jednalo převážně o zahnívající obilí a zemědělské plodiny.

Vstup do objektů byl ve všech fázích zásahu podmíněn souhlasem statika a účastí majitele. V této fázi zásahu se pozitivně projevilo rozhodnutí velitele zásahu o provedení barevného označení domů místních obyvatel. Tyto domy pak byly zabezpečeny a vyklizeny přednostně. Ženám byl do zátopové oblasti umožněn vstup až po dokončení hrubé očisty. Dětem nebyl vstup do lokality povolen vůbec a byly odvezeny na letní dětské tábory.

Specifickou zásahovou činností byla pro zasahující hasiče záchrana vyhladovělých a stresovaných zvířat ze zatopených rodinných domů. Zubožená zvířata se nacházela zpravidla v půdních prostorách rodinných domů a s ohledem na svůj zdravotní stav odmítala poslouchat i samotné majitele. Zde museli zasahující hasiči přistoupit k dopravě majitele zvířete lodí do zaplaveného domu a následnému vlečení lodi či člunu až ke břehu s využitím rybářských holínek a brodících bot. Samotný hasič se s ohledem na stav zvířete v lodi nemohl pohybovat.

Netradiční zásahovou činnost pro hasiče představoval i nález lachtana a jeho následné zabezpečení až do příjezdu odchytové služby a vyzvednutí objevených drahocenných předmětů v zámecké kapli. Zde bylo nejprve místo zásahu řádně zadokumentováno a postupně bylo přistoupeno k evidenci a zabezpečení nalezených předmětů. Samotné vyzvednutí cenností probíhalo za účastí velitele zásahu, zástupce církve a obecní samosprávy. Na místě byl pořízen soupis předmětů a fotodokumentace jednotlivých kusů. Záchranné a úklidové práce byly s ohledem na panující počasí ukončeny ve 20 nebo v 18 hodin.

Na místě v obci Dolní Beřkovice byly do doby příjezdu nové čtyřčlenné skupiny hasičů z okresu Rychnov nad Kněžnou, ve složení SDH Opočno, SDH Trnov, SDH Domašín a SDH Pohoří, ponechány tři jednotky, které byly složeny z členů SDH obcí, kteří přijeli na střídání v posledním sledu. Jednalo se o SDH Častolovice, SDH Orlické Záhoří a SDH Kvasiny. Zasahující jednotky ještě později rozšířilo opět Deštné v Orlických  horách a hasiči z Dobrušky.

Další jednotky zasahující v jiných lokalitách: Doudleby nad Orlicí - Doudleby v jižních Čechách, Roveň, Dlouhá Ves, Vamberk - Zbraslav, Kounov-Protivín, Tutleky, Bohdašín - Tuháň, Kly, Skuhrov nad Bělou - Lužec nad Vltavou, Bolehošť - Vojtkovice (Křivousy), Slatina nad Zdobnicí, Javornice - České Kopisty okres Litoměřice.

 

13.8.2002 - Technická pomoc - Ličenský mlýn

V úterý  v 15:16 byla ohlášena kalamitní situace na Ličenském mlýně. Na místo se dostavila naše výjezdová jednotka s CAS 25K Liaz 101. Průzkumem bylo zjištěno, že s přívalem velké vody na místní řece Bělé byla zcela ucpaná česla i stavidlo náplavem velkých klád a bezprostředně hrozilo zaplavení prostor mlýna. Zasahujícím hasičům se podařilo uvolnit velké klády a vyčistit koryto místní vodoteče. Zásah ztěžovalo nepříznivé počasí a hustý déšť.

 

21.7.2002 - Živelná pohroma na území okresu

Neděle, 17:22, následky větrného poryvu, který se přehnal nad územím našeho okresu, likvidovali i naši hasiči. Zasahovali celkem v pěti případech, jednalo se o vyvrácené stromy a spadlé větve, které tvořily na vozovkách překážky. Místa zásahů: Radostovice, Ježkovice, Ostašovice, lesní úsek Křivina a v obci Křivice. Kmeny stromů byly rozřezány pomocí motorové pily a odstraněny mimo vozovku. Ve 21:45 vyjížděla jednotka na spadlé stromy do Hoděčína.
Ze zprávy HZS ÚO Rychnov nad Kněžnou:
- celkem v 32 případech zasahovali hasiči okresu Rychnov nad Kněžnou při odstraňování spadlých stromů na komunikace. Po větrném poryvu zasahovalo na území okresu 9 jednotek. 54 hasičů likvidovalo událost do 23. 00 hod.

 

3.7.2002 - Technická pomoc - likvidace spadlých stromů v Radostovicích

Ve středu v 22:49 vyjížděla jednotka SDH Lično odstranit stromy, které spadly na vozovku mezi obcemi Lično - Radostovice a Ostašovice. Stromy byly rozřezány pomocí motorové pily a odstraněny mimo vozovku. Osádku CAS 25K Liaz 101 tvořili: Hartman Jan, Škop Roman, Dokulil Petr, Jakl Josef.

 

21.6.2002 - Živelná pohroma - větrná smršť na území okresu

V pátek, 20:00, následky větrné smršti, která se přehnala nad územím okresu Rychnov nad Kněžnou likvidovalo několik jednotek hasičů. Hasiči Lično s technikou CAS 25K Liaz 101 zasahovali v Radostovicích, Ostašovicích a Ježkovicích a v místním lese Hradiště, kde převážně likvidovali pomocí motorové pily stromy spadlé na vozovky. Práce ztěžoval silný vítr a hustý déšť.

 

12.2.2002 - Technická pomoc - Ličenský mlýn

Úterý, 22:45, zvýšený průtok na řece Bělé měl za následek ucpání stavidla a česel v prostorách Ličenského mlýna. Hasiči Lično provedli vyčištění stavidla a česel od naplavených klád a průzkum koryta řeky. Nasazena byla technika CAS 25K Liaz 101.