Hasičská zbrojnice

Ne vždy na tomto místě, kde nyní stojí, stávala hasičská zbrojnice. První zbrojnice ličenských hasičů byla postavena dva roky po založení sboru, tedy v roce 1890 a stávala v parčíku před nynějším obecním úřadem. Protože už prostorově přestala vyhovovat, bylo v roce 1936 započato s výstavbou nové hasičské zbrojnice. Hasičský sbor přispěl na tuto stavbu částkou deset tisíc korun, Alois Mrázek hospodský a řezník v jedné osobě pět tisíc korun. Stavba  trvala dva roky a 29. května 1938, kdy mělo být oslaveno 50. výročí trvání hasičského sboru v Ličně,  měla být slavnostně otevřena a předvedena také nová moderní motorová stříkačka, která byla zakoupena. K slavnosti však nedošlo v důsledku mobilizace naší armády, která byla 21. května 1938 povolána k obsazení československé hranice na obranu republiky před fašistickým Německem. Do budovy zbrojnice byl po druhé světové válce umístěn do prvního patra místní národní výbor, časem ordinace praktického lékaře a ordinace zubaře a nocležna ČSAD. Takže hasičům zůstala garáž a malá místnost ve druhém patře jako klubovna. V malé zbrojnici se tísnila Tatra 805, stříkačka Smekal, PPS - 12 a stará kývačka stála u Krystufů ve stodole.  Ostatní věci byly různě  nakupeny  na sobě v garáži.  V roce 1991, kdy jsme měli velkou radost z vozidla AVIA  DA - 12, jsme stáli před problémem, kam ho umístit a nakonec skončilo na dlouhých sedm let ve stodole (z části venku, protože stodola byla krátká) v obecním baráku, který byl zakoupen od Kynosů.  Výstavba  nové a současné zbrojnice započala  v roce 1994 postavením skeletu ocelové kolny, který byl posléze obezděn. Vznikla tak garáž o rozměru 18 x 12 metrů a společenská místnost se sociálním zařízením. Za zmínku stojí, že výstavba byla pozdržena výbuchem čerpací stanice v roce 1996, kdy byla zničena všechna vrata, okna, dveře a částečně i střecha objektu. Kompletní dohotovení bylo provedeno roku 1998 položením asfaltového koberce v okolí zbrojnice a na příjezdové cestě.  Ze třech stání jsou využívány dvě, kde v současné době stojí Tatra 805, AVIA DA - 12 a v březnu 2000 zde zaparkovala cisterna CAS  K 25 LIAZ.  Třetí stání používá obec pro traktor a ostatní zařízení. Při stavbě byla odpracována spousta brigádnických hodin členy sboru.