Technika SDH Lično

Ruční stříkačka

Motorová stříkačka Smekal

Přenosná stříkačka PS8

Přenosná stříkačka PS12

Dopravní požární automobil Tatra 805 - DVS 8

Dopravní požární automobil 12 AVIA A 31,1 K typ 3651 - v roce 2016 prodán do SDH Libníkovice

Cisternová automobilová stříkačka CAS K 25 - LIAZ 18,29 XA typ 3602


Více informací o jednotlivých stříkačkách a vozech si můžete přečíst a obrázky prohlédnout po rozkliknutí v menu.