Historie

V menu tohoto odkazu najdete zajímavé informace o našem sboru od samotných začátků, tedy již od jeho založení v roce 1888, chronologicky, až po léta ne až tak dávno minulá. Zkrátka celá naše historie :-).


V roce 1880 byla založena v naší podorlické oblasti hasičská župa číslo 15 nazvaná ORLICE se sídlem v Kostelci n. O. Roku 1898 byla rozdělena na dvě části, a sice na župu STRÁŽ NA VÝCHODĚ a na župu ORLICE. V župě ORLICE bylo sedm okrsků: I. borohrádecký, II. chlenský, III. kostelecký, IV. ličenský, V. potštejnský, VI. sudslavský a VII. týnišťský. Nejstaršími hasičskými sbory byly Rychnov n. Kn. a Kostelec n. Orl., oba byly založeny v roce 1871. V roce 1873 vznikly tyto sbory v Týništi n. O. a Vamberku, v roce 1875 v Dobrušce, o rok později v Opočně a Očelicích a konečně v roce 1888 v Ličně.


A když historie - přikládáme nejstarší fotografii našeho sboru z roku 1936.

zleva stojí: Kopecký František, Plašil  Jan (co bydleli Staňkovi), Hartman Jan, Kubec Jaroslav (Úvoz), Votroubek František, Koráb Václav, Sirový Antonín, Falta Jan (4), Dostál Jaroslav (Draha), Šmída Josef (Na  Potoce), Červinka Jan (Dostálovi), Tkadlec František (Draha)

fotografii poskytl - Josef Falta