Požáry v Ličně

1888 - požár na půdě domu Josefa Kulíška, který se rozšířil na jeho stodolu

           a potom ještě na stavení Františka Votroubka

1897 - požár u Tomášků, hospodářské stavení

1904 - požár ve dvoře, hořela kolna zapálená bleskem

1907 - požár v ličenském mlýně

1908 - požár v podstráňském mlýně

1910 - požár obchodu u Vostřezů

1911 - požár hostince u Hánišů

1946 - požár u Votroubků, hospodářské stavení

1948 - požár u Šípků, hospodářské stavení

1952 - požár u Kopeckých

1965 - požár stodoly JZD Lično

1979 - požár osobního auta Františka Jedlinského

1981 - zahoření u Korábů, hořel zazděný trám v komíně

1990 - požár stodoly a hospodářské části stavení v Ostašovicích

1991 - doutnání krovu v místním pohostinství (fotogalerie)

1992 - požár lesa na Hradišti (fotogalerie)

1995 - požár střechy místního pohostinství (fotogalerie)

1996 - výbuch a následný požár místní benzínové stanice - 25. října (fotogalerie)

2005 - požár u Sokolovny, kde byla místním chlapcem úmyslně zapálena  hranice,

           která se připravovala k pálení čarodějnic

         - požár, který vznikl při obracení sena motorovou sekačkou s adapterem

         - požár starého stohu v Ostašovicích

2007 - požár drůbežárny (bývalý teletník) (fotogalerie)

2013 - požár balíku slámy za hřištěm

2013 - požár autodílny Truhlář

2018 - požár v zahradním domku v Ostašovicích č. 5 (fotogalerie)