Významné události v historii 1888 - 2015

1888 - založení Sboru dobrovolných hasičů v Ličně

1890 - byla postavena první zbrojnice

1892 - byla zakoupena ruční stříkačka

1895 - 23. června uspořádali hasiči v Ličně župní sjezd, cvičilo na něm 366 hasičů

1898 - 15. června bylo oslaveno desetileté výročí vzniku sboru

1904 - byla zřízena hasičská knihovna

1914 - činnost zanikla vlivem vypuknutí I.světové války

1918 - činnost hasičů po více jak čtyřech letech byla znovu obnovena

1923 - ve sboru byla zřízena malá lékárna

1927 - hasiči věnovali obci 500 Kč na zavedení telefonu do Lična

1933 - hasiči zařídili v hostinci nové jeviště, které koupili za 8.000 Kčs v Hoděčíně

1936 - byla zahájena výstavba nové zbrojnice, budovu stavěla firma Ota Hányš, Rychnov n. Kn.

1938 - otevření nové zbrojnice, zakoupení motorové stříkačky

1947 - bylo objednáno nákladní auto z akce UNRRA

1949 - hasičská knihovna byla sloučena s obecní knihovnou

1951 - výbor rozhodl postavit sušák na hadice

1953 - vznikl Československý svaz požární ochrany - sbor dostal název Místní jednota ČSPO Lično

         - název hasič byl vystřídán názvem požárník

1954 - Ličenští požárníci se poprvé zúčastnili okresního kola celostátní soutěže

1955 - v okrskové soutěži v Černíkovicích 1. místo, v okresní soutěži v Kostelci n. Orl. 6. místo

1956 - Ličenský sbor se zúčastnil požárního cvičení na Sněžce spolu s dalšími 18 sbory

           a koncovým družstvem byli právě Ličenští, což byl velmi čestný úkol

1957 - byla koupena motorová stříkačka PS-8, 1. místo v okrskové soutěži v Třebešově,

           1. místo v okresní soutěži v Rychnově n. Kn. 

1958 - Ličenský sbor provedl ukázkový požární útok na hořící zámek v Rychnově nad Kněžnou

1959 - 1. místo v okrskové soutěži v Třebešově, 1. místo v okresní soutěži ve Velké Čermné,

           1. místo v krajském kole v Hradci Králové,

           1. místo v celostátním finále v Bratislavě a získání titulu "Nejlepší požární družstvo ČSR" (fotogalerie)

           ONV Rychnov n. Kn. předal vítězným Ličenským požárníkům speciální požární vůz

           TATRA 805. s kompletním vybavením

1961 - 4. místo žáků v okresním kole v Hoděčíně, sbor dostal sirénu

1962 - 1. místo dorostu v okrskové soutěži ve Voděradech, 5. místo žáků v okresním kole v Čánce

1963 - 2. místo žáků v okresní soutěži v Rokytnici v O. h., 1. místo dorostenců v okrskové soutěži v Čermné n. Orl., 

           1. místo mužů v okresní soutěži ve Slatině n. Zd., 1. místo dorostenců v okresní soutěži ve Slatině n. Zd.,

           4. místo mužů ve 3. kole celostátní soutěže v Pardubicích,

           1. místo dorostenců ve 3. kole celostátní soutěže a postup do ústředního kola,

           10. místo dorostenců v ústředním kole celostátní soutěže v Hradci Králové

1964 - 4. místo žáků v soutěži, konané v Borohrádku 1905 - 1. místo žáků v okresní soutěži v Záhornici

1966 - 1. místo mužů v okrskové soutěži ve Ždáru n. Orl.

1971 - 6. místo mužů v okresní soutěži v Malé Čermné, 4. místo žáků v okresní soutěži v Potštejně

1973 - 1. místo mužů v obvodovém kole soutěže v Lípě n. Orl.

1976 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Lípě n. Orl. , 11. místo v okresní soutěži v Opočně

1977 - 2. místo mužů v okrskové soutěži v Libli , sbor dostal od OIPO Rychnov n. Kn. novou stříkačku PPS - 12

1978 - 2. místo dorostenců v okrskové soutěži v Uhřínovicích

1979 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Byzhradci

1980 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Nové Vsi, 3. místo mužů v okresní soutěži v Kostelci n. Orl. (fotogalerie)

1981 - 8. místo mužů v okrskové soutěži v Dubenci

1982 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Byzhradci (fotogalerie), 6. místo mužů v okresní soutěži v Dobrušce

1983 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Ličně (fotogalerie),

           28. prosince byl ustaven výbor pro oslavu 100 let požárního sboru  

1984 - 1. místo mužů v okrskové soutěži v Černíkovicích, 3.místo mladších žáků v okresní soutěži,

           7. místo starších žáků v okresní soutěži

1985 - 4. místo nekompletního družstva mužů v okrskové soutěži,

           4. místo družstva mužů na soutěži dvou okrsků v Trnově 

1987 - 6. místo mladších žáků v okresní soutěži žákovských požárních družstev v Kvasinách

1988 - oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Ličně ve dnech 2. a 3. července 1988

1989 - v srpnu se v Ličně konala soutěž PLAMEN, na kterou se sjelo  na 300 mladých požárníků z celého okresu

1994 - jsme se podíleli na přípravách oslavy 150. let založení školy v Ličně (fotogalerie),

           bylo rozhodnuto postavit novou hasičskou zbrojnici

1995 - zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice

1997 - dostavěna nová hasičská zbrojnice nákladem Kč 2 100 000,- ( fotogalerie )

1998 - povodně - v naší blízkosti byly postiženy obce Přepychy, Houdkovice, Voděrady, Uhřínovice i část naší obce

1999 - 10. července sbor oslavil 111. výročí svého trvání (fotogalerie)

2000 - získali jsme vůz LIAZ Special s vysokotlakým hašením

           1. místo mužů v okrskové soutěži v Černíkovicích (fotogalerie)

2001 - 25.-27.5. se v Ličně konalo Okresní kolo hry PLAMEN, celkem přijelo 16 mladších,

            23 starších a 8 družstev dorostu

           - v průběhu roku byly dokončeny opravu vozu Liaz

2002 - 17.8. členové sboru odjeli pomáhat odstraňovat následky povodní do obce Dolní Beřkovice (fotogalerie)  

2003 - zadání výroby nového slavnostního praporu

           28.6. byl datum oslav 115. výročí založení našeho hasičského sboru a zároveň byl uspořádán sraz rodáků

           28.6. byl vysvěcen slavnostní prapor (fotogalerie)

2005 - 17.9. se konaly oslavy 650. let od založení obce Lično.

           Byli jsme pověřeni zajistit občerstvení po celý průběh oslav.

2008 - 6.5. proběhlo na zámku v Přibyslavi, kde je hasičské centrum, předávání nejvyššího hasičského  ocenění,

           titulu "Zasloužilý hasič". Z našeho sboru  byli vyznamenáni dva  naši dlouholetí členové, a to bratři

           Josef a František Štěpánkovi. (fotogalerie)

           28.6. se konala oslava 120. výročí založení našeho hasičského sboru (fotogalerie)

2013 - 8.6. proběhla oslava 125. výročí založení našeho hasičského sboru (fotogalerie)