Poděkování

03.02.2016 20:37

 

Na výroční valné hromadě jsem předal funkci starosty, a tak chci poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali v uplynulých 31 letech, kdy jsem sbor vedl. Děkuji všem členům a funkcionářům našeho SDH, kteří se v minulosti nebo v současnosti podíleli nebo podílejí na činnosti, a v neposlední řadě za podporu obci, zastoupenou v počátku Národním výborem a poté Obecním úřadem. 

Myslím, že když se ohlédneme zpět po všech těch letech, a je jedno, jestli jsme se nazývali požárníci nebo hasiči, nemáme se za co stydět. Za těch více jak 125 let trvání našeho sboru jsou tu tisíce hodin strávených a odpracovaných při dobrovolné nezištné práci pro spoluobčany ať při požárech, povodních, brigádách, práci s dětmi a prostě při všem, co bylo potřeba. Nebylo to nikdy jednoduché, a ani v budoucnosti to nebude o nich lehčí, ale organizace s takovou tradicí jako jsou hasiči, doufejme, přežijí všechny doby. 

Ještě chci také poděkovat za upomínkový korbel s hasičskou modlitbou, který mi byl na výroční schůzi předán. Bude mi milou upomínkou na všechna ta léta a práci ve vedení sboru.

Přeji novému starostovi a celému výboru do dalších let hodně úspěchů při vedení SDH.

 

Jan Hartman

Lično, 3.2.2016