Valná hromada okrsku č. 7

08.03.2016 20:55

 

Dne 20. února proběhla v Ličenské vinárně výroční valná hromada okrsku č. 7, které se zúčastnily sbory Lična, Černíkovic, Třebešova, Domašína, Lible a Byzhradce. Z každého sboru bylo přítomno pět členů a jako hostré bratr Josef Šitina za OSH Rychnov nad Kněžnou, starostové jednotlivých obcí a náš zasloužilý hasič bratr František Štěpánek. Byla zhodnocena činnost a práce v uplynulém roce. V programu valné hromady také zazněly jednotlivé zprávy, a to hospodáře, preventisty, vedoucího mládeže, předsedy revizní a kontrolní komise a v neposlední řadě zprávy o činnosti jednotivých sborů okrsku. V usnesení bylo schváleno mimo jiné datum a místo konání okrskové soutěže, a to 14. května 2016 v Byzhradci. V diskuzi zazněla podpora hasičů od jednotlivých starostů obcí. Na návrh výboru okrsku byl schválen a udělen SH ČMS starostovi okrsku Janu Hartmanovi Řád svatého Floriána, který mu předali zástupce OSH Josef Šitina a Petr Hanuš. Po ukončení schůze bylo podáváno občerstvení. 

 

Fotky z Valné hromady okrsku jsou k prohlédnutí ve fotogalerii