Kolik brali hasiči v dobách minulých?

Podařilo  se nám získat informace o tom, jaká byla síla platidel v období od roku 1857 až  1918. Tyto informace nám poté posloužily jako vodítko k tomu, abychom zjistili,  jak se hasiči vlastně měli po finanční stránce.

 

V hasičském  památníku, zachycující vývoj hasičů v letech 1853-1903 na území král. hlav.  města Pražského, uvádí jeho autor podrobné tabulky platového ohodnocování hasičů  a jejich vedení.


Podle zaměstnance Národního muzea pana Luboše  Polanského je období mezi léty 1857 až 1892 období tzv. rakouské měny. V této  době je hlavním platidlem 1 zlatka = 100 krejcarů
Podívejme se na to, co a za kolik se dalo koupit v této  době.
cca 30 krejcarů = slepice
cca 2 zlatky = kopa vajec
cca 50 zlatek = sud piva
cca 100 zlatek = kráva

V roce 1857 byly platy u jednotlivých funkcí  hasičů následující:

Cvičitel .... 50 krejcarů denně
Vrchní hasiči .... 36 - 40 krejcarů denně
Hasiči .... 27 krejcarů denně
Stříkačníci ... 24 krejcarů denně


Mužstvu se z denního platu sráželo týdně 1,03 zlatky a  0,35 zlatky na zvláštní fond.


V roce 1868 byly platy u jednotlivých funkcí  následující:
Hasební mistr .... Ročně 950 zlatých, naturální  byt a palivo
Cvičitel .... 1 zlatka a 10 krejcarů denně
Vrchní hasiči ... 60 - 65 krejcarů denně
Hasiči .... 45 - 50 krejcarů denně


Mužstvo dostává od roku 1860 podíl z odměn ze stráže v  divadlech apod. Z toho obdrží: cvičitel 5 dílů, vrchní hasiči 2 až 2,5 dílů,  hasiči 1 až 1,5 dílů.


V roce 1892 byly platy u jednotlivých funkcí  následující:
Ředitel .... 1800 zlatých ročně, byt, světlo,  palivo
Cvičitel .... 3 zlatky denně, naturální byt
Vrchní hasiči ... 1,30 zlatek, každý měsíc  příplatek 8 zlatých
Hasiči .... 80 - 90 krejcarů denně


Rada města povolila na stravování drahotní přídavek  měsíčně 60 zlatých od 1./IX. 1901. Dále hasiči dostávají podíly z výdělku za  konané stráže v divadlech apod.


Mezi léty 1892 - 1918 je tzv. období korunové. V této  době je hlavním platidlem 1 koruna = 100 haléřů (níže uvedené ceny jsou z roku  1900 na menším městě).
cca 1,50 K = slepice
cca 4,20 K = kopa vajec
cca 36 h = 1 kg mouky pšeničné
cca 6 K = 1q brambor
cca 80 h = 1 kg cukru
cca 1,20 - 2 K = 1 kg másla
cca 1,40 K = 1 kg masa hovězího
cca 4 h = 1 rohlík
cca 6 K = košile
cca 10 - 16 K = boty
cca 250 K = kráva


V roce 1901 byly platy u jednotlivých funkcí  hasičů následující:
Ředitel .... 3600 Korun ročně, natur. byt,  světlo, palivo, 10% příbytečné a paušál na oděv a zbroj 500 K
Cvičitel .... 1400 - 1824 Korun ročně, naturální  byt, světlo, za dohled při zábavách 100 - 200 Korun
Vrchní hasiči .... 2,95 - 3,60 Korun denně,  odvolatelný příspěvek 200 Korun
Strojníci .... 4,06 Korun denně, odvolatelný  příspěvek 200 Korun
Topiči ....2,85 - 3,26 Korun denně
Telegrafista .... 2,75 Korun denně
Hasiči ..2,65 - 2,75 denně, 1/2 roku sloužící  2,23 Korun denně


Jak vidno, nežili si v dobách minulých řadoví hasiči  zrovna nejlépe. Každopádně byli za svou výplatu určitě schopni uživit rodinu a  možná si i dopřát občasná povyražení. Stejně jako je tomu i dnes :-).