2002

Výroční valná hromada se konala 25.1.2003


Po zhodnocení činnosti sboru za rok 2002, přečtení zprávy revizní komise a závěrečného usnesení, vzbudila zájem nově uspořádaná fotodokumentace (přibližně od roku 1972 do současnosti), vystavená kronika a ukázky výstroje našich hasičů.


21.1. a 28.1. absolvovalo devět našich členů kurz na dýchací přístroje v Častolovicích. Prozatím náš sbor tyto přístroje nevlastní, ale toto proškolení má ten efekt, že absolventi jsou schopni při větším rozsahu zásahu za přítomnosti sborů s uvedenou výbavou pomoci ve střídání, či oblékání zařízení.


9.2. jsme zorganizovali tradiční masopustní průvod. Přes třicet masek prošlo obcemi Radostovice, Ostašovice a Lično za hudebního doprovodu Valanky. Vysoká úroveň hudby zpříjemnila sobotu nejen účastníkům průvodu, ale i místním občanům.


6.4. jsme jako každý rok připravili sběr starého železa. 13 členů objíždělo obce v katastru Lična a podařilo se jim shromáždit přes 13t nepotřebného kovu, z toho 80kg hliníku. Vydělané peníze částečně pokryjí nákup nových hadic.


10.5. znovu proběhl na žádost občanů sběr starého železa.


12.5. se konal Závod míru, který vedl také přes naši obec. Prostřednictvím OÚ RK byl náš sbor požádán o zabezpečení řádného průběhu závodu na katastru obce Lično. Hlídaly se především vedlejší příjezdové komunikace, aby nedošlo k havárii.


15.6. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Černíkovicích. Krásné počasí a velmi dobrá organizace soutěže ze strany hostitele, umocnily dobrou náladu soutěžících i diváků.
Pořadí tří prvních družstev: 1. Černíkovice, 2. Lično (věříme tomu, že to byla pouze výjimka, příště to bude lepší) a 3. Třebešov


17.8. členové  sboru odjeli pomáhat odstraňovat následky povodní do obce Dolní Beřkovice. Pomoci se zúčastnili Dokulil Petr, Malý Milan, Kobrč Jiří a Tomeš Pavel. Tato mise byla dobrovolná. Více informací  zde.


24. a 26. srpna jsme uspořádali tradiční "Posvícenskou zábavu a "Zlatou hodinku". K poslechu a tanci hrála hudba Combi. Potěšil nás nebývalý zájem a vysoká účast.


Celé léto jsme se podíleli na mytí vozovky po plynofikaci v obcích Lično, Radostovice a Ostašovice.


3.12. proběhlo pověšení a rozsvícení žárovek na vánočním stromě.


V prosinci jsme pomáhali při přípravě a stříkání ledu na hokejovém hřišti.