2003

Výroční valná hromada se konala 24.1.2004

 

Byla přečtena zpráva  starosty, velitele, hospodáře a vedoucího mládeže. Výbor se v proběhlém roce scházel  pravidelně na svých pondělních schůzkách a jeho činnost a práce se odvíjela od  plánu i potřeb, které se během roku vyskytly. Uplynulý rok byl pro náš sbor významný, protože jsme si připomínali, že uplynulo již sto patnáct let od jeho  založení. K tomuto výročí byla zadána výroba slavnostního spolkového praporu.  Jeho výrobu jsme zadali hned po naší loňské  výroční valné hromadě. Oslovili jsme  všechny členy našeho sboru a také sponzory,  a díky těmto všem se nám podařilo  finanční náklady na výrobu praporu pokrýt.

 

22.2. jsme se zúčastnili tradičního Ostatkového průvodu.

 

5.4. proběhl sběr železného šrotu,  kterého se zúčastnilo  čtrnáct členů a pomáhal nám také Roman Samek. Sebralo se 8700kg železa a 65kg hliníku.  S odvozem na  složiště do Rychnova nad Kněžnou nám pomáhal Petr Řezníček.

 

24.5. proběhla okrsková soutěž v Byzhradci. Lično se nezúčastnilo. Vyhráli Černíkovice.

 

14.6. se konalo instruktážní školení Letecké hasičské služby na polním letišti v  Trnově. Fotografie ze školení

 

26.5. dodal Václav Talavašek prosklenou skříň na uschování nového praporu a dalších relikvií a trofejí SDH Lično.

 

28.6. byl datum oslav 115. výročí založení našeho  hasičského sboru, a ve spolupráci s obecním úřadem byl uspořádán  zároveň sraz rodáků. Týden před stanoveným termínem přípravy vrcholily. Byla zajištěna i takzvaná "mokrá varianta ", to znamená postavený  stan a možnost sezení uvnitř zbrojnice. Naštěstí nám ale počasí vyšlo vstříc a stan byl  pak spíše využíván jako místo, kde byl stín. Aby bylo dostatek míst  k sezení, lavice byly vypůjčeny  ze hřiště, ale i z Hoděčína a Olešnice. Slovo bratra Jana Hartmana:

"Vážení  spoluobčané, vážení hosté, bratři a sestry! 

Dovolte mi, abych Vás tady na dnešních oslavách  115. výročí založení našeho hasičského sboru, spojených se srazem ličenských  rodáků, srdečně přivítal jménem svým, ale i jménem výboru SDH Lično.

Oheň měl v celém průběhu dějin pro  člověka a jeho hospodářský a společenský život nesmírný význam. Poskytoval mu  teplo a světlo, chránil ho před dravou zvěří, dal mu možnost připravovat si  pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole, tavit rudu a vyrábět  kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo až v tom okamžiku, když nad ním  člověk ztratil vládu, kdy se změnil v požár. Budovy na vesnicích, ale i ve  městech, byly dříve téměř všechny dřevěné, kryté došky nebo šindely, takže  požáry byly velkým nebezpečím. Stačila sebemenší neopatrnost a končilo to  mnohokrát shořením několika domů, ne-li celé vesnice nebo města. Proto trest za   úmyslné založení požáru byl velmi tvrdý: smrt upálením.

První požární řády byly vydány v Praze  již v polovině čtrnáctého století. Na městských věžích hlídali hlásní, kteří  měli za povinnost každý požár okamžitě po zpozorování ohlásit. Na vesnicích tuto  funkci vykonával ponocný. Ve středověku se lidé hlavně ve městech omezovali při  požárech na strhávání hořících budov, aby se  oheň nemohl šířit na sousední  domy. Jako protipožární nářadí se používaly trhací háky, sekery, žebříky a  nádoby. Řád hašení ohně pro venkov byl vydán už 22. září roku 1755 za vlády Marie  Terezie a první jednotný požární řád pro Čechy, Moravu a Slezsko, vydal Josef  II. 25. července 1785.

První pokusy se zakládáním českých sborů  dobrovolných hasičů byly v Chrudimi a ve Slaném, německých pak roku 1854  v Zákupech a roku 1861 v Liberci. U prvního řádného českého dobrovolného  hasičského sboru stál u kolébky velvarský obchodník Karel Krohn roku 1864.  V roce 1874, tedy deset let po založení prvního sboru, bylo v Čechách již  107  dobrovolných sborů, které se začaly sdružovat do hasičských žup.

Také v naší obci, jejíž historie sahá až do  13. století, se už v roce 1888 rozhořela myšlenka, založit spolek, který by  svojí činností nejen ochraňoval životy a majetky spoluobčanů, ale zároveň byl tvůrcem a organizátorem veškerého  kulturního  života v obci. A tak vznikl sbor  dobrovolných hasičů v Ličně, od jehož založení uplynulo právě  letos 115  let. Během prvních dvou let se přihlásilo k hasičskému sboru 66 členů, z nichž  bylo 6 zakládajících, 20 činných a  40 přispívajících, což bylo vcelku dost, i  když počet obyvatel obce byl tehdy daleko vyšší. Pro srovnání, v roce 1869 žilo  v obci 907 obyvatel, 1900 to bylo 774 obyvatel. K dnešnímu dni je v našem sboru  zapsáno 110 členů. Z toho je 75 mužů, 25 žen a 10 mladých hasičů. Také technika a  hasební prostředky v průběhu let doznaly podstatných změn. Pryč je doba okovů,  berlovek a ručních stříkaček. Nahradily je nové a výkonné motorové stříkačky,  cisternové vozy, pojízdné žebříky, plošiny a další speciály. Hasiči ovšem na  svoji historii nezapomínají a tak jako každý hasičský sbor i my své veterány  opatrujeme a hýčkáme a snažíme se je udržet pokud to lze v co nejlepší kondici a  funkční. Naši vystavenou techniku si také samozřejmě můžete prohlédnout.

Vážení spoluobčané, bratři a sestry!

Náš sbor  dobrovolných hasičů dnes spolu s Vámi  oslavuje 115. výročí svého vzniku. Je to doba velice úctyhodná a několik  generací místních občanů se podílelo na společné dobrovolné práci, jejíž cílem  byla nezištná pomoc, ochrana životů a majetku spoluobčanů, ale i pomoc v našem   regionu. Jsme ale také schopni a ochotni  pomoci kdekoliv je to potřeba, což  prokázali loňské katastrofální záplavy na povodí Vltavy a Labe. Naše jednotka  zasahovala společně s rychnovským odřadem nedaleko Mělníka a byla uskutečněna i   materiální sbírka a byla zavezena do postižené oblasti. Všem, kteří přispěli na  společnou věc patří dík.

Vážení spoluobčané, bratři a sestry!

Již delší dobu jsme se zabývali myšlenkou, čím  důstojně oslavit tak významné jubileum našeho sboru. Protože se nedochoval žádný  oficiální  prapor  ličenských  hasičů,  rozhodli  jsme  se nechat si slavnostní  prapor vyrobit.  Po projednání ve  výboru a schválení na výroční valné hromadě jsme zadali jeho výrobu firmě  Velebný z Ústí nad Orlicí. Protože takový prapor včetně žerdě a stuhy není  laciná záležitost, oslovili jsme sponzory a své členy o příspěvek na tuto akci.

Musím tedy z tohoto místa poděkovat zejména firmě  Pegas s.r.o. Pardubice, AGRICO s.r.o. Týniště nad Orlicí, Vratové systémy  s.r.o. Synkov, PANAS s.r.o. Kostelec nad Orlicí, BEAS a.s. Hradec Králové, HDB  s.r.o. Týniště nad Orlicí, Triztal s.r.o. Lično, Servis chladící techniky  Lično, MvDr. Samek Lično, Chov činčil Dokulil Lično,  Autodoprava Hejna Lično,  EKOOIL s.r.o. Lično, Hlaváček Jiří Ostašovice. 

Dík také patří samozřejmě všem těm, kteří přispěli  malou či větší částkou na společnou věc. Prapor, který díky této sbírce vznikl,  je důstojným symbolem našeho sboru, kterým jsme chtěli vzdát čest všem těm,  kteří se během stopatnácti let  podíleli na hasičské, ale i osvětové práci  v obci.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem  popřál pevné zdraví a vyslovil přání, abychom společně prožili dnešní slavnostní  den v dobré náladě a pohodě, aby se u nás líbilo i Vám všem, kteří jste přijeli  do naší obce ať z daleka nebo i blízkého okolí.

Děkuji za pozornost."

 

Hlavním bodem oslav  bylo posvěcení slavnostního praporu a svatého Floriána, patrona hasičů, kterého  máme ve štítu naší zbrojnice. Zúčastnilo se 47 členů a 1  host. V programu nechyběly ani ukázky hasičské techniky  od nejstarší až po nejnovější, a bezesporu jedním z vrcholných okamžiků byla  možnost vystoupat na plošině záchranného žebříku do závratné výšky 36 metrů!  Netradiční pohled na naší obec  z  této výše byl odměnou za odvahu všem těm, na které se dostalo.

Vystoupení hasičů ze  Solnice a ukázka práce se stříkačkou, které je už více jak sedmdesát let, bylo  zpestřením pěkného odpoledne.

K poslechu vyhrával  Podorlický lázeňský orchestr a Vamberecká dechovka. Občerstvení bylo zajištěno  po celý den.

V průběhu dne jsme se také  v naší zasedací místnosti, kde byla vystavena kronika, trofeje a uložen prapor  do  nově zbudované vitríny, sešli s těmi, kteří vystoupali na pomyslný olymp  hasičských soutěží nejvýše, tedy s našimi  mistry republiky. Připomněli jsme si,  co všechno tomu předcházelo, co úsilí tomu bylo věnováno a zavzpomínali také na  soutěž v Bratislavě, kde dobyli poct nejvyšších. Samozřejmě, že došlo i na  vítězný pohár a připili jsme si z něho, tak jako mnohokrát, na zdraví všech hasičů  a společnou práci.

Večer byl pak zakončen  jako tradičně zpěvem a tancem až ranních hodin.

 

23. a 25.8. se uskutečnila posvícenská zábava. K poslechu a tanci hrála již poněkolikáté skupina COMBI z Kvasin. Oproti minulým letům byla účast velmi slabá. V sobotu 35 a v pondělí 42 lidí. To samozřejmě nestačilo ani na pokrytí nákladů.

 

30.8. jsme byli pozváni na oslavy 130. výročí založení SDH Týniště nad Orlicí. Jako ukázku jsme předváděli zásah s vozidlem TATRA 805 a strojem PS 8. Přes své stáří uvedená technika fungovala bez závad.

 

20. a 21. 9. jsme uspořádali  dvoudenní zájezd do sklípku v Hustopečích. Zájezd byl hlavně pro ty, kteří se podíleli na přípravách a průběhu a  také  sponzorství oslav 115. výročí. Odjezd byl stanoven na  devátou hodinu. Cestou jsme se zastavili v Sebranicích na oběd a na druhou  hodinu byla naplánována prohlídka jeskyně Balcarka, která je součástí Moravského  krasu. V této jeskyni se sice nejezdí po ponorné řece jako na Macoše (která  byla bohužel na náš termín obsazena), ale svou krápníkovou výzdobou patří mezi  ty nejkrásnější. Po prohlídce a krátkém občerstvení jsme odjeli do Hustopečí,  kde jsme se ubytovali v penzionu, který patří majiteli sklípku, kam jsme posléze  vyrazili a setrvali do ranních hodin. Druhý den jsme po dopolední snídani  vyjeli k domovu se zastávkou na oběd. Tento zájezd byl opravdu pěkný a budeme  uvažovat o nějakém opakování.

 

V říjnu byla provedena oprava vysokotlakého čerpadla na voze LIAZ 101 CAS K 25.

 

5.12. proběhlo pověšení a rozsvícení nových žárovek na vánočním stromě - děkujeme za nové, které zhotovil pan Josef Tomeš z Lična.

 

Potrápilo nás:

Jednou z věcí, která nás  v tomto roce potrápila, byly problémy s botami pro výjezdové družstvo, které  jsme nakoupili u firmy Zeman Zlín už v roce 2002. Na doporučení zástupce této  firmy jsme zakoupili kvalitnější obuv než jsme původně zamýšleli a také jsme ze začátku byli velmi spokojeni. Zásahová obuv měla ta nejlepší  hodnocení: ochrana proti vodě, oleji, průrazu, zásahu el. proudem, proti  chladu. Ovšem po nějakém čase jsme zjistili, že do bot proniká voda. Obchodní  zástupce, přes kterého jsme boty nakoupili, nám tvrdil, že se to ještě  nestalo, odvezl je a bylo nám řečeno, že budou  opraveny tak, aby byly funkční a vlastně i jako nové. Po opravě jako nové nebyly,  stehy se páraly a stále do nich pronikala voda a znova byly odvezeny  k posouzení.  Boty jsme tedy vrátili a po pěti měsících dohadování nám byly peníze vráceny.

 

Jubilanti pro rok 2004:

Milena Hlaváčková - 40 let

Miroslav Padrián - 50 let

Bohuslav Kašpar - 80 let

Tomáš Vilímek - 40 let

Vlastimil Gründl - 50 let

Josef Truhlář - 70 let

Jaroslav Jedlička - 70 let

Josef Červinka - 70 let

František Štěpánek - 80 let

Martina Hynková - 40 let

Marie Štěpánková - 75 let

Eva Vodová - 50 let

 

Stav členů k  31.12.2003 byl 111 členů a to 76 mužů, 25 žen a 10 dětí.   Členství mladých hasičů bude upraveno v průběhu  roku.

 

Výbor SDH  Lično -  změny, doplnění  z 24.1.2004

 

Starosta: Jan  Hartman;  Zástupce starosty: Milan Koráb; Velitel: Roman Škop;   Zástupce velitele: Václav Talavašek;

Strojník: Vlastmil  Gründl;  Jednatel: Václav Kopecký; Hospodářka: Miloslava Tomešová;  Vedoucí mládeže: Petr Dokulil;

Kronikářka: Marta  Kopecká; Člen výboru: Josef Vostřez; Člen výboru: Jiří Kobrč.