2009

Výroční valná hromada se konala 16.1.2010

Výbor se scházel pravidelně na svých schůzkách a  řešil  potřeby a požadavky, které v průběhu roku vznikaly  pro  zabezpečení chodu organizace. Jednalo se mimo jiné i o kondiční jízdy aut, prováděla se úprava uložení elektrocentrály do Liazky, úprava světelné rampy,  která je používaná na osvětlení požářiště, event. místa při čerpání vody. U obou  vozidel byly provedeny techn. prohlídky. Prováděly se drobné opravy zařízení a  samozřejmě údržba a kontrola výzbroje a výstroje. 

 

Zástupci SDH se také zúčastňovali pravidelných čtvrtletních schůzí okrsku  a  porad, které pořádal OSH  Rychnov N/Kn.

 

Rok 2009 byl určitě chudší na pořádané akce. Jednou z pravidelných býval sběr železného šrotu. V loňském roce ale byla tak nízká výkupní cena  železa, že by náklady byly vyšší než zisk, a proto jsme  se rozhodli sběr letos nedělat.

 

14. března se velitel Roman Škop zúčastnil  školení pro provoz radiostanicí, které se konalo v HZS Rychnov n/Kn. V současné  době je výjezdová jednotka vybavena dvěma přenosnými a jednou vozidlovou  radiostanicí.

 

Zároveň koncem března dorazilo slibované  vybavení pro jednotky JPO V, (což proběhlo rámcově v celé republice), a to   5 zásahových obleků a 5 párů bot. 

 

Na rok 2009 byly ještě vyčleněny prostředky na  nákup svolávacího a zabezpečovacího zařízení Pelig, k jehož nákupu nedošlo a je to přesunuto na rok 2010.  Toto zařízení slouží ke svolávání jednotek  dobrovolných hasičů  k zásahu a lze jej také využít ke hlídání objektu.

 

Letos nám začal opět pracovat oddíl mladých  hasičů. V současné době čítá 15 členů a pod vedením H. Kocmanové a S. Korábové  si vedou velice dobře. Družstvo MP bylo také třeba vybavit,  a tak byly  zakoupeny na soutěže nové džberovky (původní již dosloužily),  4x hadice C  15 metrů, štafetové proudnice, a ještě do počtu dvě  ochranné přilby.  A protože se soutěže konají za každého počasí bylo nutné zakoupit nepromokavé  pláště.

 

Na 12.-13.června jsme byli pozváni a  účastnili jsme se  oslav 125. let trvání sboru dobrovolných hasičů  v Třebešově,  a  3.-4.července jsme se také zúčastnili 110. výročí založení SDH   Libel.

 

září  se bratr František Štěpánek  zúčastnil okresního setkání zasloužilých hasičů. Součástí byla také prohlídka  pevnosti Dobrošov.

 

Jedna z posledních akcí  v loňském roce byla  příprava a rozsvícení vánočního stromu a  napouštění vody na kluziště pro  přípravu ledu.

 

Stav členské základny k 31.12.2009 byl 103 členů. Z toho je 69 mužů, 19 žen a 15 dětí. Členství ve sboru na vlastní žádost ukončil  Rostislav Štefan, Petr Vostřez a Josef Janský přestoupil zpět do SDH Houdkovice. K 1. lednu 2010 se přihlásil za člena Pavel Falta. V letošním  roce naše řady navždy opustili R. Tomasová, M. Šestáková.

 

Jubilanti na rok 2010:

Jiří Truhlář - 50 let

Radka Škopová - 40 let

Jaroslav Vilímek - 75 let

František Jedlinský - 70 let

Petr Dokulil - 40 let

 

Předávání ocenění za věrnost:

10 let

Hana Dokulilová

Jan Plašil

Aleš Zárybnický

30 let

Milan Dostál

František Talavašek

40 let

Zdeněk Škop

50 let

František Dostál - in memoriam

 

Medaile Sv. Floriána:

František Dostál - in memoriam

Josef Falta st.

František Plašil

 

Čestné uznání SDH:

Hana Kocmanová

Simona Korábová

 

Upomínkový cínový talíř 50 let Mistr republiky:

František Štěpánek, Josef Falta st., František Plašil, František Dostál - in memoriam