2001

Výroční valná hromada se konala 19.1.2002


Na programu byly následující věci: zhodnocení ostatkového průvodu, sběru železa, úprava garáží pro nové auto, zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi a do HZS ve Žďáru nad  Sázavou, posvícenská zábava, zpráva velitele, činnost mladých hasičů, zpráva o hospodaření, doplňovací volby a diskuze. Nový výbor SDH Lično: starosta - Hartman J., zástupce st. - Jakl J., velitel - Škop R., zástupce vel. - Talavašek V., strojník - Grundl V., jednatel - Koráb M., preventista - Vostřez J., hospodář - Tomešová M., vedoucí mládeže - Dokulil P.  kronikář - Kopecký V., kulturní ref. - Baše J., člen výboru - Bartošová D. Celkem se val. hromady zúčastnilo 44 členů a 5 hostů.


10.2. byly provedeny preventivní prohlídky domů v Ličně , Ostašovicích a Radostovicích. Nebyly shledány závažné závady.


24.2. jsme se zúčastnili tradičního Ostatkového průvodu.


31.3. proběhl sběr starého železa. Sebráno bylo 6490 kg železa a 49 kg hliníku.


V březnu,dubnu a květnu probíhaly opravy na vozidle LIAZ K25.


19.5. se u nás konala Okrsková soutěž za účasti: JSDH Lično, JSDH Černíkovice, JSDH Domašín, JSDH Třebešov a JSDH Libel.


25. - 27.5. se v Ličně  konalo Okresní kolo hry PLAMEN. Soutěži předcházelo mnoho příprav, aby vše proběhlo jak má. Jen pro zajímavost: celkem přijelo 16 mladších, 23 starších a 8 družstev dorostu. V sobotu se vařilo 560 obědů v polní kuchyni.


25. a 27.8. se konala tradiční posvícenská zábava.


V červnu, červenci, srpnu a září  pokračovaly práce na vozidle LIAZ K25.


11.9. proběhlo stříkání již zmiňovaného vozidla.


14.9. jsme uspořádali posezení pro všechny, co se podíleli na přípravách a hladkém průběhu dětské soutěže PLAMEN. Bylo pozváno 80 lidí, z nichž přišlo 35. Přes malou účast se akce všem líbila.


V listopadu a prosinci se dokončily opravy na vozidle LIAZ K25.


4.12. proběhlo pověšení a rozsvícení žárovek na vánočním stromě před obecním úřadem.


V prosinci jsme pomáhali členům místního Sokola s nástřikem a úpravou hokejového hřiště.