2007

Výroční valná hromada se konala 12.1.2008

V roce 2007 se výbor  pravidelně scházel na svých schůzkách. Zároveň byla prováděna údržba a kontrola techniky, výzbroje a  výstroje. Naši  zástupci se také zúčastňovali všech schůzek a akcí v rámci okrsku  č. 7 (Lično,  Černíkovice, Třebešov, Libel, Domašín, Byzhradec), tak i schůzí pořádaných OSH  Rychnov N/Kn.


únoru byli řidiči, držitelé profesního průkazu, pravidelně proškoleni z pravidel silničního  provozu. Míra Jedlinský rozšířil řady řidičů a získal také oprávnění k řízení  zásahových vozidel. Jako další řidič je zařazen také Josef Janský. Je třeba více využívat kondičních jízd ke zdokonalování schopností  řidičů.


17.3. se konal sběr starého železa.  Bylo sebráno 3800kg  železa a 36kg hliníku. Sběru se účastnilo 10 členů a za pomocí obce bylo vše  odvezeno do Rychnova n/Kn. 


Začátkem roku nám také byly  přiděleny volací znaky pro radiostanice, takže bychom  mohli využívat až deset vysílaček. V současné době disponujeme čtyřmi  radiostanicemi, jednou vozidlovou a třemi přenosnými, které zatím dostačují na  pokrytí při zásahu.


2.6. proběhla členská schůze, která se konala v hasičské zbrojnici. Byla  předána některá ocenění, která se nepodařilo předat o VVH.


V loňském roce byly také zakoupeny nepromokavé a zateplené  kabáty, které jsme už vyzkoušeli praxi a můžeme být spokojeni. Zakoupili jsme  také trička se znakem obce a nápisem hasiči Lično, které si každý zaplatil sám.  Z dalšího materiálu to byly: přilba, která je povinná při práci s motorovou  pilou, kalhoty pogumované tzv. "broďáky", lano (na stahování vyvrácených stromů), VAP  vysokotlakové mytí na techniku - využívá  obec.       

                    

Ke konci roku  v rámci nového stejnokrojového předpisu bylo ve výzbrojně v Hradci Králové   zakoupeno pět nových společenských uniforem a postupně budeme v obměně  pokračovat.


Na jedné  z posledních výborových schůzí bylo po rozhovoru s bratrem Vostřezem domluveno,  že ve výboru SDH  skončí. Jeho práci  preventisty bude dále zastávat  jako kumulovanou funkci zástupce starosty Petr Dokulil, který má i odbornou  kvalifikaci. K doplnění výboru je navržen bratr Josef Janský, se kterým je toto  projednáno a souhlasí.


4.12. jsme jako každý rok poopravili a rozsvítili ličenský  vánoční strom.


14.12. Ve 14:50 byl ohlášen požár  v drůbežárně (v bývalém teletníku). Na místě zasahovaly jednotky požární ochrany z PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice, JSDH Kostelec nad Orlicí a místní JSDH Lično. Prvotní zásah provedli zaměstnanci výkrmny přenosnými hasicími přístroji. Zasahující hasiči dohasili požár proudem vysokotlaké vody. Ke své činnosti využili dýchací techniku a přetlakovou ventilaci. Při požáru uhynulo přes 6000 čerstvě narozených kuřat z celkového počtu 37 400. Zbývající drůbež se podařilo evakuovat do nezasažené části výkrmny. Hmotná škoda byla vyčíslena na 300 000,-Kč, uchráněné hodnoty představují 2 000 000,-Kč. Požár s největší pravděpodobností způsobil nenadálý pád stropní desky, přičemž došlo k rozvíření prachu a slaměné podestýlky, která byla iniciována teplovzdušným agregátem.


Tak jako  proškolování řidičů je třeba zdokonalovat i přípravu ostatních členů družstva,  ale i sboru, a tak opět proběhnou zkoušky "Hasič III". 


Stav členské  základny se k 1.1.2008 trochu pozměnil.  V loňském roce přestoupil z Houdkovic  Josef Janský a přistoupil Milan Grundl, k 31.12.2007 ukončila na vlastní žádost  Eva Vodová. Takže stav k 1.1.2008 je 86 členů, z toho  14 žen a 72 mužů. 


Jubilanti pro rok 2008:

Josef Jakl - 40 let

Josef Vostřez - 50 let

Josef Falta - 75 let

Vladimír Brandejs - 50 let

František Talavašek - 50 let

Zdeněk Tkadlec - 75 let

Miroslav Klapal - 50 let

František Dostál - 80 let


Výbor SDH Lično - 2005 - 2010

Starosta - Jan Hartman

Zástupce starosty - Petr Dokulil

Velitel - Roman Škop

Zástupce velitele - Václav Talavašek

Jednatel - Václav Kopecký

Hospodář - Miloslava Tomešová

Strojník - Vlastimil Gründl

Člen výboru - Miroslav Jedlinský

Člen výboru - Josef Janský


Kontrolní a revizní komise: Ladislav Červený, Jitka Padriánová, Radka  Škopová


Stužky za věrnost:

10 let

Petr Dokulil

Josef Falta ml.

Vlastimil Gründl

Vladimír Hejna

Václav Kopecký

Petr Řezníček

Josef Tomas

Josef Zaňka

30 let

Josef Tomeš

60 let

Josef Štěpánek

František Štěpánek