2004

Výroční valná hromada se konala 22.1.2005

Činnost v roce 2004  nebyla rozsáhlá jako v roce oslav 115. výročí založení sboru. Výbor se scházel  pravidelně na svých schůzkách a jeho práce se odvíjela dle plánu  a potřeb,  které během roku vznikaly.


21.2. se uskutečnila první  akce v tomto roce - tradiční ostatkový průvod.  Sněhová kulisa tak jak je v posledních letech časté, nám scházela, ale  jinak počasí  vcelku přálo, i když bylo poměrně větrno. Masek se nakonec sešlo  33 a do  kroku hrála hudba "Valanka".


27.3. se konal sběr starého železa.  Zúčastnilo se ho deset členů a bylo sebráno 6 tun šrotu.


5.6 a 6.6 proběhly  v Třebešově oslavy 120. výročí založení sboru. Slavnostní schůze v pátek jsme se  bohužel nemohli zúčastnit. V sobotu oslavy pokračovaly okrskovou soutěží a  dalším programem už s naší účastí.


11.6 a 12.6 jsme  byli pozváni do Častolovic na oslavy 130. výročí založení sboru. První den  proběhlo posvěcení praporu a sošky svatého Floriána před hasičskou zbrojnicí a  následovala slavnostní schůze, a druhý den pokračovala slavnost na sokolské  zahradě, kde byla vystavena stará i nová technika a byly provedeny ukázky práce  hasičských záchranářů. Po oba dva dny jsme měli na této akci zastoupení.


28.8. jednou z kulturních akcí, kterou jsme tradičně pořádali bylo posvícení. V posledních letech měla návštěvnost sestupnou  tendenci, takže jsme zvažovali jak dál, ale jelikož byla hospoda uzavřena,  nebylo co řešit. Jediné zařízení, které v obci funguje je místní Vinárna, kde  proběhla i lednová Výroční Valná Hromada.


3.12. jsme jako tradičně  před Mikulášem rozsvítili vánoční strom.


Poslední akcí v roce  byla okrsková schůze, která se zabývala přípravou voleb na  VVH okrsku.


Na minulé výroční valné  hromadě se starosta hasičů bratr Hartman zmínil o problémech se zásahovou obuví,  kterou jsme vraceli firmě Zeman Zlín. Nakonec jsme zakoupili lacinější klasické poloholeňové boty bez šněrování,  které naším podmínkám a potřebám vyhovují.


Obcí bylo ve zbrojnici  dokončeno zateplení vrat. Zbývá ještě dokončit utěsnění  spár mezi vraty. Po dohodě s obcí byl zakoupen kompresor, který po instalaci  poslouží k udržování tlaku vzduchu ve vzduchové soustavě vozidla Liaz a  rychlejšímu výjezdu, ale i k dofukování pneumatik a podobně. V současné době je  připraven rozvod vzduchu a je třeba ustavit kompresor a dokončit propojení  rychlospojkou k vozidlu.


Jubilanti pro rok 2005:

Ing. Pavel Kornherr - 50 let

Zdeněk Škop - 60 let

Jaroslav Vilímek - 70 let

Lenka Plegerová - 50 let

Jaroslav Doležal - 60 let

Marta Janečková - 40 let

Jan Plašil - 50 let


Stav členů k 31.12.2004   je 100 členů z toho 76 mužů a 24 žen. Dva členové v loňském roce přistoupili, a  to Petr Hušek a Michal Truhlář, a k poslednímu prosinci byli odhlášeni dva  členové, kteří nezaplatili příspěvky na další rok, Josef Plašil a Jiří Kobrč. U  posledního jmenovaného nás mrzí  to, že do našeho sboru vstoupil patrně jen  z vypočítavosti, abychom mu pomohli přímluvou dostat se k profesionálním hasičům  v automobilce v Kvasinách. Jakmile se tak stalo a byl po různých intervencích  přijat, jeho chuť se zapojovat do naší společné práce se vytrácela až přestal od  letošního června komunikovat úplně.


S členstvím v jakékoliv  organizaci souvisí placení členských příspěvků. V minulosti se  příspěvky vybíraly zpětně, ale po zkušenostech se přistoupilo k tomu, že  vybíráme příspěvky na rok následující. Od letošního roku je na okresním sdružení  hasičů zaměstnán na plný úvazek jeden člověk, který vyřizuje veškerou agendu  spojenou s činností dobrovolných hasičů v okrese a na něj bylo potřeba sehnat  finanční prostředky. Nikde peníze nejsou, a tak to musí zaplatit  členská základna okresu. Což znamená, že na letošní rok už všichni hasiči  v okrese odvádějí na jednoho člena rovných 100,- Kč. To je nárůst o 30,- korun  na člena. O těchto 30,- korun navrhujeme zvýšení od příštího roku. To znamená, že  kdo teď přispíval 100,- nově 130,- a kdo 50,- tak 80,- Kč s tím, že pro letošní rok  je schodek doplacen z kasy.


Ocenění za věrnost:

20 let

Roman Škop

Josef Jakl

Josef Tošovský

30 let

Miroslav Klapal

Jan Voda

Josef Vostřez

Josef Krb

Jan Hartman ml.

40 let

Zdeněk Šabata st.

Jaroslav Bartoš


NOVÉ SLOŽENÍ  VÝBORU  SDH  LIČNO:

Starosta: Jan Hartman; Zástupce starosty: Petr Dokulil; Velitel: Roman  Škop; Zástupce velitele: Václav Talavašek;

Jednatel:  Václav Kopecký; Hospodář: Miloslava Tomešová; Strojník: Vlastimil Gründl;  Preventista: Josef Vostřez;

Člen  výboru: Milan Koráb


Kontrolní  a revizní komise:

Předseda:  Ladislav Červený; Člen: Jitka Padriánová; Člen: Alena Padriánová;


Hasiči Lično - seznam členů k 31.12. 2004

Bartoš  Jaroslav; Baše  Jiří; Brandejs Vladimír; Červená  Marie; Červený Ladislav; Červinka Josef;  Dokulil Petr;        

Dokulilová Hana; Doležal  Jaroslav; Dostál František; Dostál Milan; Falta Josef; Falta Josef  ml.; Grund  Lubomír;

Grundl Vlastimil; Grundl  Vlastimil  ml.; Hartman Jan; Hartman Jan ml.; Hartmanová Marie; Hejna Vladimír; 

Hlaváček Jiří; Hlaváčková  Milena; Horký František; Hušek Jarmil; Hušek Petr; Hušková Dagmar;  Hynková  Martina;     

Jakl Josef; Janečková  Marta; Janská Eva;J edlinský František; Jedlinský Miroslav; Jehlička Jaroslav; 

Kašpar Bohuslav; Klapal  Miroslav; Kopecká Marta; Kopecký Václav; Koráb Milan; Koráb Stanislav;

Korábová Lenka; Korábová  Simona; Kornherr Pavel; Krb Josef; Krystuf Jan; Krystufová Hana; Kubec Miroslav;

Kubcová Kamila; Malý  Milan; Malý Zdeněk; Marek Josef; Matějka Martin; Padrián Miroslav; Padriánová  Alena;

Padriánová Jitka; Pinková  Dana; Plašil František; Plašil Jan; Plašil Jan ml.; Plegerová Lenka; Řezníček  Petr;

Řezníčková Irena; Stodůlka  Václav; Šabata Zdeněk; Šabata Zdeněk ml.; Šestáková Milena; Šípek Alois;

Škop Roman; Škop Zdeněk;  Škop Zdeněk ml.; Škopová Radka; Štefan Rostislav; Štěpánek František;  

Štěpánek Josef; Štěpánek  Josef ml.; Štěpánek Jaroslav; Štěpánková Marie; Talavašek František;

Talavašek Václav; Talavašková  Miroslava; Tkadlec Zdeněk; Tomas Jaroslav; Tomas Josef; Tomeš Josef; 

Tomeš Pavel; Tomeš Pavel Ostašovice; Tomešová Miloslava; Tošovský Josef; Truhlář Jiří; Truhlář Josef;

Truhlář Michal; Vilímek  Antonín; Vilímek Jaroslav; Vilímek Tomáš; Voda Jan; Vodová Eva; Vostřez Josef;

Vostřez Petr; Votroubek  Jaroslav; Zaňka František; Zaňka Josef.


Členové přispívající:

Baše Karel; Doležal  Jaroslav ml.; Vilímková Alena; Tomasová Růžena; Grundlová Milena; Padrián Jiří;

Zaňková Marie; Červinka  Petr; Červinková Jana; Vilímková Jana; Sejkorová Emilie; Janeček Josef  Radostovice;

Štěpánová Eliška.