2005

Výroční valná hromada se konala 21.1.2006

 

Činnost hasičů v roce  2005 se řídila dle potřeb a plánu  práce. Byla to hlavně údržba výstroje a výzbroje, opravy  techniky a samozřejmě její příprava na zimní období. Byla vyřešena prodleva  několika minut při výjezdu CAS K 25 LIAZ, která byla nutná na natlakování  brzdového systému. Kompresor, který jsme nainstalovali a propojili rychlospojkou  k automobilu udržuje stálý tlak v brzdovém potrubí a je možné vyjíždět okamžitě  bez  čekání. Kompresorem je také samozřejmě možné hustit pneumatiky vozidel.

 

29.1. První  letošní zásah byl na požár rodinného domu v Uhřínovicích u Žampachů,  kde došlo  ke vznícení papírů a části paliva v kotelně.

 

16.4. proběhl sběr starého železa. Na této akci se podílelo 11 členů a bylo sebráno a odvezeno  asi 12 tun železného šrotu.

 

22.4.  vyjížděla jednotka na další požár, a to do Lična k Sokolovně, kde byla  místním chlapcem úmyslně zapálena  hranice, která se připravovala  k pálení čarodějnic.

 

24.4. jsme na  požádání vedení firmy Beas provedli mytí komunikace v ličenské pekárně.

 

22.5. se průtrž mračen stala příčinou dalšího  výjezdu. Bylo nutno odpustit  rybník pro případné zachycení přívalové vlny.

 

30.5. další přívalový déšť zaplavil okolí mlýna a  nejvíce dům Hloupých. Voda se přihnala z přilehlého svahu a během okamžiku  zaplavila komunikaci, zahradu mlýna a stavení Hloupých. Bylo nutno vyčerpat  zaplavený sklep, studnu a zbavit nánosu bahna část domu, stodoly a dvora.

 

5.6. jsme se zúčastnili oslavy 120 let SDH  Černíkovice.

 

15.6. se bohužel zopakovala průtrž mračen a znovu bylo nutno čerpat vodu a uklízet bahno  v okolí mlýna.

 

25.6.  proběhla okrsková soutěž, které jsme se tentokrát nezúčastnili.

 

15.8. Jednou ze smutných  událostí byl nenávratný odchod našeho dlouholetého člena  bratra Františka Zaňky,  který byl členem SDH 50 let, rozloučení proběhlo

15.srpna 2005. Čest jeho  památce.

 

29.8. jsme pořádali posvícení (náhodou byla otevřena  hospoda), ale ač byla taneční zábava jen v pondělí, účast to stejně nezvedlo a  bylo na sále pouze 38 platících. Nepomohla ani změna hudby, jak bylo v minulosti  doporučováno.

 

31.8. jsme v Ličně potřetí zasahovali, a to u požáru, který vznikl při  obracení sena motorovou sekačkou s adapterem.

 

17.9. se konaly oslavy 650 let od založení obce Lično. Byli  jsme pověřeni zajistit občerstvení po celý průběh oslav. Počasí nám nebylo příliš nakloněno hlavně v pátek při výstavbě stanu, pódia,  kuchyně a dalších nezbytných zařízení. Vlastní den  oslav sice nepršelo, ale bylo víceméně chladno a tak určitě  potěšil teplý gulášek, který uvařil Jarda Kubec s týmem v polní kuchyni a grog i  svařené víno šlo také velice na odbyt. Účastníků bylo poměrně dost, a tak se  zapotili všichni na všech pracovištích, které byly zřízeny.

 

28.10. -  29.10. jsme uskutečnili plánovaný  zájezd do sklípku  v Hustopečích. Přitom jsme také navštívili muzeum  vinařství v Mikulově, kde byly k vidění historické lisy na víno, různé nádoby a  zařízení, ale i sudy z nichž největší měl obsah 1100 hektolitrů. Ač byl konec  října, počasí bylo příjemné a je jen škoda, že nejelo více lidí.

 

8.11. jsme letos po čtvrté vyjeli na požár starého stohu v Ostašovicích.

 

17.11. jsme na  požádání vedení firmy Beas provedli  mytí komunikace v ličenské pekárně.

 

25.11. Koncem roku bylo  třeba vyřešit změnu, která se týkala radiového spojení při výjezdu zásahové  jednotky. Od 1. ledna 2006 se v integrovaném záchranném systému přešlo na  radiové frekvence, na které staré vysílačky nejdou přeinstalovat a jsou i  zakázané používat. Obec tedy po dohodě zakoupila jednu vozidlovou radiostanici  Motorola CM 360 a dvě kapesní Motorola GP 360, se kterými je možné bez problémů  kdykoliv dosáhnout spojení. Nové vysílačky dodala a nainstalovala specializovaná  firma koncem listopadu.

 

25.12. naše řady navždy opustil bratr Bohuslav Kašpar, který byl  členem SDH 58 let. Čest jeho památce.

 

Stav  členské základny se oproti loňskému roku změnil. Členství ukončili Jaroslav  Bartoš, Jiří Hlaváček, Milena Hlaváčková, Eva Janská, Martin Matějka, Alena  Padriánová, Miloslava Šestáková. Do Byzhradce přestoupili Miroslav Kubec, Kamila  Kubcová a dva členové zemřeli. Takže stav členů k dnešnímu  dni je 89 z toho 70 mužů a 19 žen. Číslo je to proti ostatním okolním sborům  dost vysoké, ale opravdu činných je minimum. Také věkový průměr poměrně vysoký. Statisticky je to: do 30 let 16, do 40 let 12, do 50 let 19, do 60 let 23, nad  60 let 19 členů. Z toho je vidět, že by bylo třeba sbor omladit. Ovšem zájem  oslovených je pramalý.

 

Jubilanti pro rok 2006:

Jaroslav Tomas - 60 let

Vladimír Hejna - 50 let

Miroslava Talavašková - 50 let

Josef Falta ml. - 40 let

Jan Hartman st. - 80 let

Josef Štěpánek st.  - 85 let

Václav Talavašek - 50 let

Josef Zaňka - 50 let