2008

Výroční valná hromada se konala 17.1.2009

 

Výbor se v roce 2008 scházel  pravidelně na svých schůzkách a členové výboru se také zúčastňovali schůzí  okrsků a aktivů OSH v Rychnově n.Kn., tak jak byly pořádány.

 

4.2. se konal tradiční ostatkový průvod, masek se sešlo celkem 42.  Z tohoto průvodu natočila televize Nova několik záběrů, které šly večer ve zprávách.

 

8.3. se uskutečnil sběr  železného šrotu. Tentokrát bylo sebráno a odvezeno 3600kg železa a 60kg hliníku.  Této akce se zúčastnilo 10 členů a technika obce a Petra Řezníčka.

 

6.5. proběhlo na zámku v Přibyslavi, kde je hasičské centrum,  předávání nejvyššího  hasičského  ocenění, titulu "Zasloužilý hasič". Na návrh výboru SDH Lično a po  schválení výkonným výborem SH  ČMS, byli z našeho sboru vyznamenáni dva  naši  dlouholetí členové, a to bratři Josef a František Štěpánkovi.  "Bratři  Štěpánkové se narodili v Ličně, starší Josef 21. června 1921 a František 10.  října 1924.

     Josef  navštěvoval místní školu a po pěti letech přestoupil na tři roky na měšťanskou  školu do Solnice. Po ukončení školní docházky šel do učení k firmě Šťásek jízdní  kola v Týništi nad Orlicí. Tam pracoval ještě čtyři roky po vyučení. V roce 1942  byl povolán na nucené práce do říše. Až do konce války byl nasazen v Halle, kde  opravoval automobily. Po skončení války nastoupil v Kostelci nad Orlicí ve firmě, která vyráběla dřevoobráběcí stroje, a tam pracoval až do odchodu do důchodu.

     Také  František   navštěvoval  osm let ličenskou  obecnou školu. Po ukončení školní  docházky se učil jako pánský krejčí u místního mistra krejčovského Františka Korába. Po vyučení pracoval rok v  Týništi nad Orlicí u firmy "Bořek" jako  krejčí.  V době okupace československa pracoval stále jako krejčí. Tak jako řada  jiných z ročníku 1924 dostal posléze předvolání na práci do říše. Protože však  starší Josef i mladší bratr Jaroslav  byli už v  "rajchu" nasazeni, byl po  jednání na úřadu práce zproštěn povinnosti a zůstal doma. Musel však pracovat na  místním statku pana Knirsche, kde byl až do skončení války. Po válce  pracoval 5 let v družstevním výkupu, následně rok v Solnici v dřevařském závodě u Jirátů, a pak už zakotvil na 35 let v automobilce Škoda v Kvasinách.

     V roce  1948 se  oba přihlásili k místnímu hasičskému sboru, který měl v té době 30  činných členů a 66 přispívajících. Oba se ihned zapojili do práce a stali se   platnými členy sboru. Výsledky ličenských hasičů v padesátých letech, jejich  celková činnost a aktivita byly na vysoké úrovni. Družstvo nadšených a  ambiciózních hasičů, jehož členy byli oba bratři Štěpánkové, v roce 1959  zvítězilo ve všech soutěžích od okrsku, okresu, kraje až po metu nejvyšší.  Na  celostátní soutěži v Bratislavě z  23 soutěžících družstev  dosáhli nejlepších  výsledků a stali se mistry republiky. Odměnou jim byl nejenom pocit z dobře  vykonané práce, ale i automobil Tatra 805 DVS 8, který je dodnes plně funkční. 

     Josef  Štěpánek od roku 1952 vykonával funkci velitele sboru a to plných 30 let, tedy  do roku 1982.

      František Štěpánek prošel různými funkcemi ve výboru sboru a po řadu let  vykonával funkci okrskového preventisty.  Po ukončení aktivní činnosti byli oba  stále dobrými rádci a neváhali přiložit ruku ke společnému dílu. I v současné  době mají oba stále zájem o dění v současném sboru, i když bohužel Josef Štěpánek  je upoután na lůžko. Informace mu ochotně přináší bratr František, který se  zúčastňuje všech akcí SDH a dochází na schůzky výboru. Oba se po celý život  věnovali dobrovolné práci na ochranu životů a majetku bližních, za což jim patří  naše uznání a dík."

Této celodenní akce, která byla spojena s prohlídkou hasičského muzea a besedou s nejvyššími  představiteli SH ČMS,  se  zúčastnil František Štěpánek.  Josef Štěpánek se  z důvodu nemoci nemohl tohoto aktu účastnit a toto vyznamenání mu bylo předáno  při oslavách 120. výročí založení sboru. Oba byli oceněni nejvyšším vyznamenáním,  medailí Zasloužilý hasič, a zapsáním do Pamětní knihy.

 

 

17.5. proběhla  okrsková soutěž  v Domašíně,  které jsme se účastnili. 

 

28.6. Rok 2008  byl pro náš sbor rokem významným a jubilejním, protože uplynulo  120 let od jeho  založení. Datum oslav byl stanoven na  sobotu 28. června  a vyšlo to přesně na  den a datum, kdy jsme  před pěti lety oslavovali 115. výročí založení sboru.   Počasí nám přálo, což je při takovýchto akcích důležité.  Při plánování programu  jsme se drželi osvědčených a vyzkoušených metod prověřených při předchozích  oslavách. Naše technika byla vystavena v areálu okolo zbrojnice, bylo vybudováno  zázemí, stánek, stoly, lavice, WC, bylo postaveno podium pro hudbu a také stan  pro  případnou nepřízeň počasí, a ve zbrojnici tak jako vždy " pitná linka," kterou  jsme obsluhovali sami. Ke změně ale došlo v zabezpečení stravování, které jsme  tentokrát  zadali. Byla k dispozici grilovaná kuřata  z pojízdného grilu a další speciality ve stánku, což velice dobře  zabezpečil  Petr Papáček se svým týmem.

 

Zahájení bylo  v 11 hodin a z hostů byli přítomni  za KSH náměstek starosty bratr Karel Salava, za OSH bratr Otto Ptáček a starosta obce Jan Voda. Po všech projevech,  kde byla zhodnocena činnost sboru za uplynulá léta, byla udělena našemu sboru  Medaile sv. Floriána za dlouholetou  dobrovolnou a nezištnou práci. V další části programu se slova ujaly děti ZŠ.  Svým nevšedním a vtipným  vystoupením připravily pod vedením paní ředitelky a svých učitelek velice pěknou  a milou podívanou pro přihlížející diváky za což byly odměněny bouřlivým  potleskem.

Od 13. hodin  byl na pořadu  koncert dechové hudby " Opočenky ", která  své posluchače  jako vždy nezklamala,  zpříjemnila tak pohodové odpoledne a přispěla k dobré  náladě.

Také jsme navštívili se zástupci KSH, OSH a obce  bratra Josefa Štěpánka a  byla mu dodatečně předána medaile Zasloužilý hasič.

V další  odpolední části byla opět předvedena stará i nová technika. Byla tu k vidění  ukázka práce zachovalé koněspřežné stříkačky z Albrechtic, kterou obsluhovali  hasiči v dobových uniformách.  Fungovala jak na motorový pohon tak i na  ruční,  což si někteří z přihlížejících mohli vyzkoušet.  Z další techniky to byla  nová plně automatizovaná automobilová cisterna Auto Škoda Kvasiny, kterou  obsluha předvedla přihlížejícím.

Vyvrcholením  bylo určitě taktéž slaňování a záchrana osob z plošiny a v neposlední řadě  výsuvný žebřík HZS Rychnov nad Kněžnou, o který byl veliký zájem.  Kdo chtěl a  odvážil se, mohl všechno sledovat z úctyhodné výšky a třeba si i nafotit netradiční pohledy  na Lično.

Ač  neplánovaně, ale přece, bylo možno shlédnout i starou techniku, nám dobře známou  škodovku "Máňu" ze Solnice,  která se účastnila oslav v Domašíně,  a se kterou  kolegové hasiči přijeli na skok podívat.

V další části  odpoledne bylo možné posedět při reprodukované hudbě, dobrém jídle a pití až do  pozdních hodin.

 

 

V průběhu roku bylo zakoupeno a propůjčeno do užívání dalších 5 nových uniforem.

 

Bohužel se nám nepodařilo připravit další členy pro získání  odbornosti Hasič III., což přejde do dalšího roku.

 

2.12.  Jednou z posledních akcí  v uplynulém roce bylo ve spolupráci s obcí zabezpečení rozsvícení vánočního  stromu, které bylo spojené s vystoupením žáků ličenské školy a za hojného  počtu diváků.

 

Stav členské základny  k 1.1.2009 se zase pozměnil, protože opět budeme pracovat s dětmi. Od února by měli začít pracovat mladí hasiči (celkem 13) pod vedením Hanky Kocmanové a Simony Korábové, a jako hlavní vedoucí  Roman Škop s podporou výboru. Přistoupily také nové členky a doufáme, že  obnovíme družstvo žen na okrskové soutěži.  

 

Stav členů  k 1.1.2009 je 101 členů, z toho 70 mužů, 18 žen a 13 dětí.

 

Jubilanti pro rok 2009:

Petr Řezníček - 40 let

Josef Truhlář - 75 let

Jaroslav Jehlička - 75 let

Josef Červinka - 75 let

František Štěpánek - 85 let

Marie Štěpánková - 80 let